Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 44 91% 98% 7%
2020 65 94% 100% 6%
2019 37 100% 100% 0%
2018 43 95% 95% 0%
2017 50 100% 100% 0%
2016 66 94% 100% 6%
2015 52 100% 100% 0%
2014 66 98% 100% 2%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500786 34
  94%
  97%
  3%
2500258 44
  91%
  98%
  7%
2020 7000501 2
  100%
  100%
  0%
2500786 28
  96%
  100%
  4%
2500258 65
  94%
  100%
  6%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2019 7000501 1
  100%
  100%
  0%
2500786 36
  92%
  100%
  8%
2500258 37
  100%
  100%
  0%
2018 7000501 1
  100%
  100%
  0%
2500786 31
  94%
  100%
  6%
2500258 43
  95%
  95%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500786 38
  97%
  100%
  3%
2500258 50
  100%
  100%
  0%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2016 2500786 31
  97%
  100%
  3%
2500258 66
  94%
  100%
  6%
1353 60
  75%
  100%
  25%
2015 2500786 25
  96%
  100%
  4%
2500258 52
  100%
  100%
  0%
2014 2500786 31
  100%
  100%
  0%
2500258 66
  98%
  100%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500786 34 6% 3% 41% 44% 3% 3%
2500258 44 2% 0% 55% 34% 2% 7%
2020 7000501 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500786 28 0% 25% 64% 7% 0% 4%
2500258 65 0% 0% 74% 20% 0% 6%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 7000501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500786 36 6% 19% 67% 0% 0% 8%
2500258 37 0% 11% 89% 0% 0% 0%
2018 7000501 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500786 31 6% 19% 65% 3% 0% 6%
2500258 43 2% 2% 81% 9% 5% 0%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500786 38 0% 16% 71% 11% 0% 3%
2500258 50 0% 38% 56% 6% 0% 0%
1353 45 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2016 2500786 31 3% 10% 71% 13% 0% 3%
2500258 66 6% 17% 44% 27% 0% 6%
1353 60 25% 50% 0% 0% 0% 25%
2015 2500786 25 16% 12% 36% 32% 0% 4%
2500258 52 0% 2% 44% 54% 0% 0%
2014 2500786 31 3% 6% 52% 39% 0% 0%
2500258 66 3% 2% 29% 65% 0% 2%