UAB

Grau en Relacions Laborals

Dades DGU
  • GRAU00000040 Graduat en Relacions Laborals
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 87% 92% 5%
2020 87% 91% 5%
2019 88% 92% 5%
2018 82% 89% 8%
2017 79% 88% 10%
2016 77% 86% 10%
2015 80% 87% 8%
2014 83% 89% 7%
2013 84% 89% 6%
2012 80% 88% 9%
2011 77% 85% 9%
2010 67% 77% 13%
2009 70% 83% 16%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 1 4 36 51 8
2020 1 3 37 50 9
2019 1 4 39 48 8
2018 1 4 31 52 11
2017 2 4 32 50 12
2016 2 4 29 52 14
2015 2 4 32 50 13
2014 2 4 33 51 11
2013 1 4 35 49 11
2012 1 4 31 51 12
2011 1 2 25 57 15
2010 1 2 24 51 23
2009 1 2 28 52 17
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100527 Auditoria Sociolaboral I 41 0 10 15 13 2 1 93% 95% 2%
100506 Comptabilitat 137 3 0 28 70 17 18 74% 86% 13%
103956 Dictadura Franquista i Transició Democràtica 44 1 0 24 15 1 3 91% 98% 7%
100520 Dret Administratiu 158 2 2 46 100 4 3 96% 97% 2%
100491 Dret Civil 146 0 3 36 70 34 2 75% 76% 1%
100490 Dret Constitucional 130 0 3 18 81 24 4 78% 81% 3%
100501 Dret de la Seguretat Social I 119 1 1 22 75 13 5 85% 88% 4%
100500 Dret de la Seguretat Social II 114 0 1 26 67 11 8 83% 90% 7%
100489 Dret del Treball I 143 4 5 46 53 14 21 76% 89% 15%
100499 Dret del Treball II 121 6 16 55 40 2 2 97% 98% 2%
100498 Dret del Treball III 124 2 0 41 72 4 4 94% 97% 3%
100488 Dret Mercantil 129 0 0 26 78 8 17 81% 93% 13%
100497 Dret Sancionador del Treball 72 0 5 24 41 1 1 97% 99% 1%
100496 Dret Sindical 115 0 0 27 81 4 3 94% 96% 3%
103503 Dret Tributari 120 0 0 38 79 0 3 98% 100% 2%
105068 Drets i Tecnologies en l'Àmbit de les Relacions Laborals 51 0 4 37 10 0 0 100% 100% 0%
100505 Economia de l'Empresa 141 0 0 13 93 27 7 76% 80% 5%
100504 Economia del Treball 110 0 0 22 72 15 1 85% 86% 1%
100524 Estratègia de l'Empresa 105 1 0 13 84 3 4 93% 97% 4%
100523 Funció i Competències Directives 46 0 1 12 32 0 0 100% 100% 0%
100522 Gestió Estratègica de Recursos Humans 30 1 4 21 0 2 2 87% 93% 7%
100495 Gestió Judicial i Extrajudicial del Conflicte Laboral 106 1 11 73 14 1 6 93% 99% 6%
100510 Gestió Jurídica de la Diversitat a l'Empresa 90 5 2 44 37 0 2 98% 100% 2%
103500 Història del Dret Social i de les Institucions Laborals 140 2 3 28 66 29 12 71% 77% 9%
100514 Introducció a l'Economia 125 1 0 17 77 23 7 76% 81% 6%
100494 Normes Internacionals i Dret Social Comunitari 141 2 1 44 69 7 18 82% 94% 13%
100493 Ordenació Jurídica de la Seguretat i la Salut Laborals 114 1 1 12 66 26 6 71% 75% 5%
100521 Organització d'Empreses 121 0 0 30 81 4 6 92% 97% 5%
100484 Organització, Qualificació i Competències 33 0 1 7 23 1 1 94% 97% 3%
100502 Polítiques Sociolaborals 127 0 0 16 88 19 4 82% 85% 3%
103959 Pràctiques Externes 76 1 45 24 2 0 4 95% 100% 5%
100492 Protecció Social Complementària 43 0 2 12 24 4 1 88% 90% 2%
103501 Psicologia 124 1 0 74 33 2 14 87% 98% 11%
103502 Psicologia del Treball 112 0 0 78 33 0 1 99% 100% 1%
100507 Règim Jurídic de les Relacions Laborals a les Administracions Públiques 50 0 3 20 16 5 4 81% 89% 8%
100508 Règim Jurídic d'Estrangeria i de Mobilitat Laboral Transnacional 39 0 0 4 31 2 1 92% 95% 3%
100483 Seguretat i Salut Laboral 104 3 0 43 52 2 4 94% 98% 4%
100482 Sociologia de l'Empresa 115 4 17 84 10 0 0 100% 100% 0%
100513 Sociologia del Treball i de les Relacions Laborals 130 1 1 32 68 20 8 78% 84% 6%
100476 Tècniques de Negociació i Resolució de Conflictes 105 0 0 80 19 0 6 94% 100% 6%
100480 Tècniques d'Investigació Social 98 3 11 46 33 0 5 95% 100% 5%
100481 Teoria de les Relacions Laborals 116 0 0 64 41 8 3 91% 93% 3%
103958 Treball de Final de Grau 90 0 5 69 10 0 6 93% 100% 7%