Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 87,31% 79,16%
2020 86,99% 82,99%
2019 88,25% 81,2%
2018 81,93% 79,56%
2017 79,67% 74,91%
2016 77,99% 72,41%
2015 80,57% 74,46%
2014 83,08% 76,87%
2013 83,89% 78,96%
2012 80,65% 73,83%
2011 77,11% 79,68%
2010 66,84% 63,45%
2009 69,81% 70,1%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats