Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 1
  100%
  100%
  0%
2502758 27
  93%
  100%
  7%
1353 176
  73%
  100%
  27%
2021 2502758 39
  97%
  97%
  0%
1353 224
  86%
  100%
  14%
2020 2502758 25
  100%
  100%
  0%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2019 2502758 21
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 208
  85%
  100%
  15%
2018 2502758 23
  91%
  100%
  9%
1355 126
  56%
  100%
  44%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2017 2502758 18
  94%
  100%
  6%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 128
  88%
  100%
  12%
2016 2500173 1
  100%
  100%
  0%
2502758 26
  92%
  100%
  8%
1353 176
  82%
  100%
  18%
2015 2500173 5
  100%
  100%
  0%
2502758 24
  96%
  100%
  4%
2014 2500173 22
  95%
  100%
  5%
2502758 2
  100%
  100%
  0%
2013 2500173 36
  94%
  100%
  6%
2502758 1
  0%
  0%
  100%
2012 2500173 34
  91%
  97%
  6%
2011 2500173 27
  93%
  100%
  7%
2010 2500173 16
  94%
  94%
  0%
2009 2500173 12
  83%
  100%
  17%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2502758 27 0% 19% 59% 15% 0% 7%
1353 176 0% 27% 45% 0% 0% 27%
2021 2502758 39 8% 15% 64% 10% 3% 0%
1353 224 0% 29% 57% 0% 0% 14%
2020 2502758 25 8% 32% 56% 4% 0% 0%
1353 80 0% 20% 20% 60% 0% 0%
2019 2502758 21 10% 29% 62% 0% 0% 0%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 208 0% 46% 38% 0% 0% 15%
2018 2502758 23 9% 9% 48% 26% 0% 9%
1355 126 0% 0% 56% 0% 0% 44%
1353 96 0% 33% 50% 17% 0% 0%
2017 2502758 18 11% 17% 61% 6% 0% 6%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 128 0% 0% 63% 25% 0% 13%
2016 2500173 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2502758 26 4% 15% 46% 27% 0% 8%
1353 176 0% 18% 36% 27% 0% 18%
2015 2500173 5 0% 60% 20% 20% 0% 0%
2502758 24 8% 33% 46% 8% 0% 4%
2014 2500173 22 5% 5% 86% 0% 0% 5%
2502758 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2013 2500173 36 8% 39% 42% 6% 0% 6%
2502758 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2012 2500173 34 6% 24% 56% 6% 3% 6%
2011 2500173 27 7% 19% 63% 4% 0% 7%
2010 2500173 16 0% 38% 19% 38% 6% 0%
2009 2500173 12 0% 8% 75% 0% 0% 17%