Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 71 94.366% 98.529% 4.225%
2021 75 89.333% 100% 10.667%
2020 78 97.436% 97.436% 0%
2019 104 95.192% 97.059% 1.923%
2018 115 80% 82.143% 2.609%
2017 112 82.143% 84.404% 2.679%
2015 120 79.167% 81.197% 2.5%
2014 127 85.827% 86.508% 0.787%
2013 133 75.188% 81.967% 8.271%
2012 131 74.809% 82.353% 9.16%
2011 123 73.984% 81.982% 9.756%
2010 95 87.368% 92.222% 5.263%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 71
  94%
  99%
  4%
7000418 18
  94%
  94%
  0%
7000911 20
  95%
  100%
  5%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500259 75
  89%
  100%
  11%
7000418 16
  100%
  100%
  0%
7000911 23
  91%
  100%
  9%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2020 2500259 78
  97%
  97%
  0%
7000418 18
  100%
  100%
  0%
7000911 21
  95%
  95%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2019 2500259 104
  95%
  97%
  2%
7000418 17
  100%
  100%
  0%
7000911 17
  100%
  100%
  0%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2018 2500259 115
  80%
  82%
  3%
7000418 21
  100%
  100%
  0%
7000911 1
  0%
  0%
  100%
1402 1
  100%
  100%
  0%
1353 96
  67%
  100%
  33%
2017 2500259 112
  82%
  84%
  3%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2016 1353 64
  50%
  100%
  50%
2015 2500259 120
  79%
  81%
  2%
2014 2500259 127
  86%
  87%
  1%
2013 2500259 133
  75%
  82%
  8%
2012 2500259 131
  75%
  82%
  9%
2011 2500259 123
  74%
  82%
  10%
2010 2500259 95
  87%
  92%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 71 0% 4% 38% 52% 1% 4%
7000418 18 6% 11% 67% 11% 6% 0%
7000911 20 15% 0% 65% 15% 0% 5%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2021 2500259 75 4% 7% 65% 13% 0% 11%
7000418 16 6% 25% 69% 0% 0% 0%
7000911 23 9% 26% 57% 0% 0% 9%
1353 80 0% 0% 60% 40% 0% 0%
2020 2500259 78 5% 1% 63% 28% 3% 0%
7000418 18 0% 17% 78% 6% 0% 0%
7000911 21 10% 29% 48% 10% 5% 0%
1353 64 0% 25% 75% 0% 0% 0%
2019 2500259 104 3% 13% 41% 38% 3% 2%
7000418 17 18% 24% 53% 6% 0% 0%
7000911 17 6% 12% 76% 6% 0% 0%
1353 64 0% 0% 50% 25% 0% 25%
2018 2500259 115 3% 2% 36% 40% 17% 3%
7000418 21 10% 10% 71% 10% 0% 0%
7000911 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1402 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1353 96 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2017 2500259 112 4% 2% 30% 46% 15% 3%
1353 32 50% 0% 0% 0% 0% 50%
2016 1353 64 0% 0% 25% 25% 0% 50%
2015 2500259 120 3% 1% 22% 53% 18% 3%
2014 2500259 127 3% 2% 24% 57% 13% 1%
2013 2500259 133 3% 2% 19% 51% 17% 8%
2012 2500259 131 5% 0% 23% 47% 16% 9%
2011 2500259 123 3% 2% 14% 55% 16% 10%
2010 2500259 95 5% 2% 26% 54% 7% 5%