Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 26 61.538% 84.211% 26.923%
2020 38 97.368% 100% 2.632%
2019 37 100% 100% 0%
2018 9 88.889% 100% 11.111%
2017 18 77.778% 93.333% 16.667%
2016 2 50% 100% 50%
2015 20 95% 100% 5%
2014 12 75% 81.818% 8.333%
2013 27 77.778% 80.769% 3.704%
2012 42 92.857% 92.857% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 26
  62%
  84%
  27%
1353 48
  33%
  50%
  33%
2020 2500259 38
  97%
  100%
  3%
7000418 3
  100%
  100%
  0%
2019 2500259 37
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500259 9
  89%
  100%
  11%
7000418 2
  100%
  100%
  0%
2017 2500259 18
  78%
  93%
  17%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500259 2
  50%
  100%
  50%
2015 2500259 20
  95%
  100%
  5%
2014 2500259 12
  75%
  82%
  8%
2013 2500259 27
  78%
  81%
  4%
2012 2500259 42
  93%
  93%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 26 4% 4% 15% 35% 12% 27%
1353 48 0% 0% 0% 33% 33% 33%
2020 2500259 38 8% 11% 66% 13% 0% 3%
7000418 3 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2019 2500259 37 3% 16% 32% 49% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500259 9 0% 22% 44% 22% 0% 11%
7000418 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2017 2500259 18 0% 0% 39% 39% 6% 17%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2016 2500259 2 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2015 2500259 20 5% 10% 35% 45% 0% 5%
2014 2500259 12 8% 8% 0% 58% 17% 8%
2013 2500259 27 0% 11% 22% 44% 19% 4%
2012 2500259 42 5% 7% 50% 31% 7% 0%