Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 20 95% 95% 0%
2020 29 97% 100% 3%
2019 28 86% 100% 14%
2018 17 88% 100% 12%
2017 23 100% 100% 0%
2016 2 100% 100% 0%
2015 37 92% 97% 5%
2014 31 94% 97% 3%
2013 53 91% 94% 4%
2012 30 100% 100% 0%
2011 5 20% 100% 80%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500259 20
  95%
  95%
  0%
2503778 40
  98%
  100%
  2%
1353 90
  83%
  100%
  17%
2020 2500259 29
  97%
  100%
  3%
2503778 44
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2019 2500259 28
  86%
  100%
  14%
1353 135
  78%
  100%
  22%
2018 2500259 17
  88%
  100%
  12%
1353 75
  80%
  100%
  20%
2017 2500259 23
  100%
  100%
  0%
1353 375
  76%
  90%
  16%
2016 2500259 2
  100%
  100%
  0%
1353 240
  88%
  93%
  6%
2015 2500259 37
  92%
  97%
  5%
2014 2500259 31
  94%
  97%
  3%
2013 2500259 53
  91%
  94%
  4%
2012 2500259 30
  100%
  100%
  0%
2011 2500259 5
  20%
  100%
  80%
4311311 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500259 20 0% 0% 30% 65% 5% 0%
2503778 40 3% 13% 63% 18% 0% 3%
1353 90 0% 0% 83% 0% 0% 17%
2020 2500259 29 0% 10% 69% 17% 0% 3%
2503778 44 0% 7% 91% 2% 0% 0%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500259 28 0% 7% 54% 25% 0% 14%
1353 135 0% 22% 11% 44% 0% 22%
2018 2500259 17 6% 6% 59% 12% 0% 12%
1353 75 0% 0% 60% 20% 0% 20%
2017 2500259 23 4% 0% 65% 30% 0% 0%
1353 375 0% 8% 64% 4% 8% 16%
2016 2500259 2 0% 50% 0% 50% 0% 0%
1353 240 0% 6% 56% 25% 6% 6%
2015 2500259 37 0% 3% 51% 38% 3% 5%
2014 2500259 31 0% 3% 23% 68% 3% 3%
2013 2500259 53 0% 15% 47% 28% 6% 4%
2012 2500259 30 3% 13% 77% 7% 0% 0%
2011 2500259 5 0% 0% 0% 20% 0% 80%
4311311 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%