Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 26 80.769% 87.5% 7.692%
2021 18 83.333% 100% 16.667%
2020 41 92.683% 100% 7.317%
2019 28 96.429% 100% 3.571%
2018 19 84.211% 100% 15.789%
2017 25 92% 100% 8%
2015 53 98.113% 100% 1.887%
2014 28 100% 100% 0%
2013 36 94.444% 100% 5.556%
2012 11 72.727% 100% 27.273%
2011 16 81.25% 100% 18.75%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 26
  81%
  88%
  8%
2021 2500259 18
  83%
  100%
  17%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2020 2500259 41
  93%
  100%
  7%
1353 80
  60%
  100%
  40%
2019 2500259 28
  96%
  100%
  4%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 144
  78%
  100%
  22%
2018 2500259 19
  84%
  100%
  16%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500259 25
  92%
  100%
  8%
2015 2500259 53
  98%
  100%
  2%
2014 2500259 28
  100%
  100%
  0%
2013 2500259 36
  94%
  100%
  6%
2012 2500259 11
  73%
  100%
  27%
2011 2500259 16
  81%
  100%
  19%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 26 0% 4% 42% 35% 12% 8%
2021 2500259 18 0% 0% 39% 44% 0% 17%
1353 48 0% 0% 0% 67% 0% 33%
2020 2500259 41 5% 10% 78% 0% 0% 7%
1353 80 0% 0% 60% 0% 0% 40%
2019 2500259 28 4% 18% 75% 0% 0% 4%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 144 0% 33% 44% 0% 0% 22%
2018 2500259 19 5% 37% 42% 0% 0% 16%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500259 25 0% 8% 84% 0% 0% 8%
2015 2500259 53 6% 8% 45% 40% 0% 2%
2014 2500259 28 7% 7% 36% 50% 0% 0%
2013 2500259 36 3% 0% 64% 28% 0% 6%
2012 2500259 11 9% 9% 27% 27% 0% 27%
2011 2500259 16 6% 44% 25% 6% 0% 19%