Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2022 523 81 80
2021 429 60 80
2020 613 87 90
2019 565 87 90
2018 727 124 90
2017 530 116 120
2016 658 141 120
2015 532 112 120
2014 494 94 120
2013 516 94 130
2012 584 108 140
2011 580 92 140
2010 494 98 140

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2022 85%
78
3%
3
7%
6
1%
1
0%
0
4%
4
92
2021 91%
80
1%
1
1%
1
0%
0
1%
1
6%
5
88
2020 89%
90
1%
1
4%
4
0%
0
1%
1
5%
5
101
2019 85%
84
0%
0
8%
8
1%
1
0%
0
6%
6
99
2018 88%
87
0%
0
7%
7
1%
1
0%
0
4%
4
99
2017 75%
97
6%
8
9%
12
1%
1
2%
2
7%
9
129
2016 80%
97
4%
5
10%
12
1%
1
2%
3
3%
4
122
2015 73%
94
5%
7
16%
21
0%
0
2%
2
4%
5
129
2014 79%
95
5%
6
11%
13
0%
0
2%
3
3%
4
121
2013 74%
104
4%
5
15%
21
2%
3
3%
4
2%
3
140
2012 78%
112
8%
11
12%
17
0%
0
2%
3
1%
1
144
2011 69%
96
8%
11
18%
25
1%
1
3%
4
1%
2
139
2010 76%
103
1%
2
18%
24
1%
1
4%
6
0%
0
136
2009 71%
94
2%
2
23%
31
2%
2
2%
3
0%
0
132