UAB

Grau en Educació Social

Dades DGU
  • GRAU00000072 Graduat en Educació Social
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 94% 98% 4%
2020 95% 98% 3%
2019 96% 98% 2%
2018 90% 96% 6%
2017 91% 97% 5%
2016 94% 97% 4%
2015 94% 97% 3%
2014 94% 97% 3%
2013 94% 97% 4%
2012 94% 97% 2%
2011 89% 95% 6%
2010 87% 96% 9%
2009 85% 97% 12%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 2 5 60 30 2
2020 2 6 61 29 2
2019 2 6 61 29 2
2018 2 5 53 35 4
2017 2 6 54 35 3
2016 2 8 52 36 3
2015 2 10 53 32 3
2014 2 5 55 34 3
2013 2 7 53 36 3
2012 2 9 58 29 3
2011 2 3 50 40 5
2010 2 3 55 37 4
2009 2 2 61 32 3
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
101671 Acollida i Inclusió de les Persones Immigrants 31 0 2 16 12 0 1 97% 100% 3%
101252 Antropologia Dels Sistemes de Sexe/gènere 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
103520 Antropologia i Filosofia de l'Educació 66 3 9 27 20 6 1 89% 91% 2%
105047 Aspectes Biopsicològics de la Persona 84 0 0 37 39 0 8 90% 100% 10%
101657 Bases Sociopolítiques de l'Educació 66 3 4 43 11 2 3 92% 97% 5%
103682 Comunicació i Interacció Educativa I 81 0 0 46 31 0 4 95% 100% 5%
103683 Comunicació i Interacció Educativa II 83 2 1 71 1 1 7 90% 99% 8%
101666 Democràcia i Participació Social 24 1 0 9 9 1 1 90% 95% 4%
101665 Desenvolupament Cultural Comunitari 28 2 2 23 1 0 0 100% 100% 0%
101653 Disseny, Seguiment i Avaluació de Plans i Programes 67 0 3 38 21 1 4 93% 98% 6%
101673 Educació amb les Persones Adultes 68 3 4 57 4 0 0 100% 100% 0%
101684 Educació de Nens i Joves 70 0 0 51 19 0 0 100% 100% 0%
101636 Educació en Contextos de Diversitat 8 0 0 6 2 0 0 100% 100% 0%
101683 Educació en el Temps Lliure de Nens i Joves 32 0 1 28 3 0 0 100% 100% 0%
101644 Educació i Contextos Educatius 82 4 0 57 13 0 8 90% 100% 10%
101646 Educació i Cooperació per al Desenvolupament 18 0 1 10 6 0 1 94% 100% 6%
101661 Educació per a la Ciutadania 22 1 0 9 12 0 0 100% 100% 0%
101664 Educació per a la Salut 50 0 1 33 16 0 0 100% 100% 0%
101639 Educació, Sostenibilitat i Consum 20 1 1 12 6 0 0 100% 100% 0%
105816 El Cos Com a Arxiu Cultural 2 1 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
101143 El Gènere i la Etnicitat 2 0 0 0 2 0 0 100% 100% 0%
101634 El Procés d'Ensenyament Aprenentatge 85 0 2 26 49 0 8 91% 100% 9%
101637 Estratègies de Mediació 22 0 0 15 7 0 0 100% 100% 0%
101659 Estratègies Didàctiques per a la Formació de les Persones Adultes 10 0 0 7 2 0 1 90% 100% 10%
100288 Filosofia i Gènere 2 0 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
101663 Fonaments de l'Educació Sociocomunitària 69 0 0 61 8 0 0 100% 100% 0%
101675 Gestió d'Institucions Socioeducatives 70 0 5 35 30 0 0 100% 100% 0%
100369 Història i Gènere a l'Antiguitat 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
101682 Infància i Adolescència en Risc 48 2 0 28 17 0 0 100% 100% 0%
101670 Inserció Social de les Persones amb Discapacitat 29 0 1 26 2 0 0 100% 100% 0%
101669 Institucions de Justícia i Reeducació 42 0 2 23 17 0 0 100% 100% 0%
101655 Investigar en Educació 67 1 1 36 12 13 4 75% 79% 6%
101642 L'Organització i els Grups 69 0 0 22 37 4 6 86% 94% 9%
105045 Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris 84 2 0 68 7 4 3 92% 95% 4%
101668 Orientació i Inserció Sociolaboral 28 1 0 22 3 0 2 93% 100% 7%
104080 Pedagogia Social 54 2 1 14 30 6 1 87% 89% 2%
101681 Pràcticum I 56 3 12 35 1 3 2 91% 94% 4%
101680 Pràcticum II 59 1 19 36 1 1 1 97% 98% 2%
105046 Psicologia Evolutiva i de l'Educació 85 2 0 21 53 5 4 89% 94% 5%
101154 Sociologia del Gènere 2 0 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
101656 Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) 10 1 1 6 2 0 0 100% 100% 0%
101662 Teories i Història de l'Educació 82 4 1 33 41 0 3 96% 100% 4%
103546 Treball de Fi de Grau 69 1 19 34 9 1 5 91% 98% 7%
101667 Treball Social i Discriminació 50 2 2 29 17 0 0 100% 100% 0%