Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2022 874 93 75
2021 967 92 75
2020 1018 107 75
2019 799 77 75
2018 826 71 75
2017 941 107 75
2016 975 76 75
2015 836 71 75
2014 857 98 75
2013 1072 88 75
2012 979 40 75
2011 1095 57 75
2010 1240 46 75

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2022 68%
52
19%
15
8%
6
0%
0
1%
1
4%
3
77
2021 69%
53
13%
10
9%
7
3%
2
3%
2
4%
3
77
2020 63%
47
19%
14
17%
13
1%
1
0%
0
0%
0
75
2019 64%
49
30%
23
3%
2
0%
0
0%
0
3%
2
76
2018 64%
49
28%
21
4%
3
0%
0
3%
2
1%
1
76
2017 47%
37
40%
31
5%
4
0%
0
3%
2
5%
4
78
2016 39%
29
48%
36
7%
5
1%
1
3%
2
3%
2
75
2015 38%
27
44%
32
14%
10
0%
0
3%
2
1%
1
72
2014 40%
37
51%
47
6%
6
1%
1
2%
2
0%
0
93
2013 37%
32
47%
40
9%
8
3%
3
3%
3
0%
0
86
2012 53%
39
24%
18
19%
14
0%
0
3%
2
1%
1
74
2011 58%
45
27%
21
9%
7
3%
2
1%
1
1%
1
77
2010 66%
50
25%
19
3%
2
1%
1
3%
2
3%
2
76
2009 77%
63
11%
9
10%
8
1%
1
1%
1
0%
0
82