Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 35 91.429% 100% 8.571%
2021 44 90.909% 97.561% 6.818%
2020 51 96.078% 100% 3.922%
2019 38 97.368% 97.368% 0%
2018 29 93.103% 96.429% 3.448%
2017 48 93.75% 97.826% 4.167%
2016 44 97.727% 100% 2.273%
2015 41 100% 100% 0%
2014 67 92.537% 93.939% 1.493%
2013 57 96.491% 100% 3.509%
2012 33 87.879% 100% 12.121%
2011 3 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000911 12
  100%
  100%
  0%
2500262 35
  91%
  100%
  9%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2021 2500262 44
  91%
  98%
  7%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2020 2500262 51
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500262 38
  97%
  97%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 2500262 29
  93%
  96%
  3%
1353 32
  50%
  100%
  50%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2017 2500262 48
  94%
  98%
  4%
1353 64
  50%
  100%
  50%
2016 2500262 44
  98%
  100%
  2%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 128
  88%
  100%
  12%
2015 2500262 41
  100%
  100%
  0%
2014 2500262 67
  93%
  94%
  1%
2013 2500262 57
  96%
  100%
  4%
2012 2500262 33
  88%
  100%
  12%
2011 2500262 3
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000911 12 17% 17% 58% 8% 0% 0%
2500262 35 0% 6% 66% 20% 0% 9%
1353 80 0% 60% 40% 0% 0% 0%
2021 2500262 44 5% 36% 48% 2% 2% 7%
1353 80 0% 40% 60% 0% 0% 0%
2020 2500262 51 0% 4% 67% 25% 0% 4%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500262 38 3% 0% 42% 53% 3% 0%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500262 29 7% 7% 62% 17% 3% 3%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500262 48 4% 2% 38% 50% 2% 4%
1353 64 0% 25% 0% 25% 0% 50%
2016 2500262 44 5% 5% 45% 43% 0% 2%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 128 0% 0% 75% 13% 0% 13%
2015 2500262 41 0% 7% 80% 12% 0% 0%
2014 2500262 67 4% 3% 72% 13% 6% 1%
2013 2500262 57 7% 16% 70% 4% 0% 4%
2012 2500262 33 3% 12% 61% 12% 0% 12%
2011 2500262 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%