Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 75 78.667% 86.765% 9.333%
2021 71 70.423% 83.333% 15.493%
2020 77 84.416% 87.838% 3.896%
2019 78 92.308% 96% 3.846%
2018 63 92.063% 93.548% 1.587%
2017 78 80.769% 90% 10.256%
2016 82 80.488% 82.5% 2.439%
2015 75 88% 92.958% 5.333%
2014 86 89.535% 92.771% 3.488%
2013 89 91.011% 92.045% 1.124%
2012 91 78.022% 83.529% 6.593%
2011 46 82.609% 82.609% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500262 75
  79%
  87%
  9%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500262 71
  70%
  83%
  15%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2020 2500262 77
  84%
  88%
  4%
2019 2500262 78
  92%
  96%
  4%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2018 2500262 63
  92%
  94%
  2%
1353 80
  80%
  100%
  20%
2017 2500262 78
  81%
  90%
  10%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2500262 82
  80%
  82%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500262 75
  88%
  93%
  5%
2014 2500262 86
  90%
  93%
  3%
2013 2500262 89
  91%
  92%
  1%
2012 2500262 91
  78%
  84%
  7%
2011 2500262 46
  83%
  83%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500262 75 5% 12% 31% 31% 12% 9%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500262 71 3% 3% 38% 27% 14% 15%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2500262 77 0% 0% 52% 32% 12% 4%
2019 2500262 78 0% 3% 29% 60% 4% 4%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2018 2500262 63 3% 8% 40% 38% 6% 2%
1353 80 20% 0% 60% 0% 0% 20%
2017 2500262 78 3% 4% 38% 35% 9% 10%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500262 82 0% 1% 32% 48% 17% 2%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500262 75 1% 1% 45% 40% 7% 5%
2014 2500262 86 0% 1% 17% 71% 7% 3%
2013 2500262 89 2% 0% 17% 72% 8% 1%
2012 2500262 91 0% 3% 11% 64% 15% 7%
2011 2500262 46 2% 4% 33% 43% 17% 0%