Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500262 1
  100%
  100%
  0%
2500249 5
  60%
  100%
  40%
1354 20
  50%
  100%
  50%
2021 2500249 6
  100%
  100%
  0%
2020 2500249 7
  100%
  100%
  0%
2019 2500249 8
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500249 5
  60%
  75%
  20%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2017 2500249 10
  90%
  90%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500249 11
  91%
  100%
  9%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500249 8
  100%
  100%
  0%
2014 2500249 11
  100%
  100%
  0%
2013 2500249 9
  100%
  100%
  0%
4311332 3
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500262 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500249 5 0% 0% 40% 20% 0% 40%
1354 20 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2021 2500249 6 0% 17% 33% 50% 0% 0%
2020 2500249 7 0% 0% 57% 29% 0% 0%
2019 2500249 8 0% 0% 38% 50% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500249 5 0% 0% 40% 20% 20% 20%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2017 2500249 10 10% 10% 30% 40% 10% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2016 2500249 11 9% 18% 9% 55% 0% 9%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500249 8 0% 25% 38% 38% 0% 0%
2014 2500249 11 9% 0% 27% 64% 0% 0%
2013 2500249 9 0% 0% 33% 67% 0% 0%
4311332 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%