Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 74.2% 59.65%
2021 71.47% 57.03%
2020 79.35% 65.92%
2019 80.03% 66.91%
2018 73.4% 61.06%
2017 74.3% 66.83%
2016 72.5% 57.25%
2015 78.02% 70.55%
2014 76.89% 64.27%
2013 76.7% 68.16%
2012 76.18% 68.02%
2011 73.55% 67.86%
2010 62.8% 63.76%
2009 59.67% 60.11%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats