Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 29 89.655% 92.857% 3.448%
2021 22 81.818% 94.737% 13.636%
2020 20 95% 100% 5%
2019 15 100% 100% 0%
2018 18 100% 100% 0%
2017 18 100% 100% 0%
2016 24 95.833% 100% 4.167%
2015 23 95.652% 100% 4.348%
2014 24 100% 100% 0%
2013 1 100% 100% 0%
2012 1 100% 100% 0%
2011 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500241 23
  83%
  95%
  13%
2500501 29
  90%
  93%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500241 25
  84%
  95%
  12%
2500501 22
  82%
  95%
  14%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2500241 25
  96%
  100%
  4%
2500501 20
  95%
  100%
  5%
2019 2500241 29
  93%
  100%
  7%
2500501 15
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2018 2500241 26
  92%
  100%
  8%
2500501 18
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2017 2500241 25
  100%
  100%
  0%
2500501 18
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500241 25
  96%
  96%
  0%
2500501 24
  96%
  100%
  4%
2015 2500241 29
  93%
  100%
  7%
2500501 23
  96%
  100%
  4%
2014 2500241 26
  96%
  100%
  4%
2500501 24
  100%
  100%
  0%
2013 2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2012 2500241 2
  50%
  50%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2011 2500501 2
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500241 23 0% 0% 26% 57% 4% 13%
2500501 29 7% 14% 38% 31% 7% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500241 25 4% 12% 36% 32% 4% 12%
2500501 22 0% 14% 23% 45% 5% 14%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2500241 25 4% 20% 40% 32% 0% 4%
2500501 20 10% 15% 45% 25% 0% 5%
2019 2500241 29 0% 14% 45% 34% 0% 7%
2500501 15 27% 20% 47% 7% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2500241 26 4% 35% 31% 23% 0% 8%
2500501 18 6% 6% 44% 44% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2017 2500241 25 0% 4% 72% 24% 0% 0%
2500501 18 0% 11% 56% 33% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500241 25 0% 20% 52% 24% 4% 0%
2500501 24 8% 13% 29% 46% 0% 4%
2015 2500241 29 0% 17% 62% 14% 0% 7%
2500501 23 9% 35% 22% 30% 0% 4%
2014 2500241 26 4% 12% 54% 27% 0% 4%
2500501 24 4% 21% 38% 38% 0% 0%
2013 2500241 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500501 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2012 2500241 2 0% 50% 0% 0% 50% 0%
2500501 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2011 2500501 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%