Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 10 90% 100% 10%
2021 7 71.429% 100% 28.571%
2020 7 100% 100% 0%
2019 5 80% 100% 20%
2018 5 60% 100% 40%
2017 6 100% 100% 0%
2015 9 100% 100% 0%
2014 9 66.667% 100% 33.333%
2013 4 100% 100% 0%
2012 9 77.778% 100% 22.222%
2011 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500241 1
  0%
  0%
  100%
2500501 10
  90%
  100%
  10%
2021 2500501 7
  71%
  100%
  29%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2500501 7
  100%
  100%
  0%
2019 2500241 4
  75%
  100%
  25%
2500501 5
  80%
  100%
  20%
2018 2500241 2
  0%
  0%
  100%
2500501 5
  60%
  100%
  40%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500241 3
  100%
  100%
  0%
2500501 6
  100%
  100%
  0%
1354 10
  0%
  0%
  100%
2015 2500241 2
  100%
  100%
  0%
2500501 9
  100%
  100%
  0%
2014 2500241 1
  0%
  0%
  100%
2500501 9
  67%
  100%
  33%
2013 2500501 4
  100%
  100%
  0%
2012 2500501 9
  78%
  100%
  22%
2011 2500501 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500241 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500501 10 0% 30% 30% 30% 0% 10%
2021 2500501 7 0% 43% 29% 0% 0% 29%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2500501 7 0% 43% 43% 14% 0% 0%
2019 2500241 4 0% 50% 25% 0% 0% 25%
2500501 5 20% 20% 40% 0% 0% 20%
2018 2500241 2 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500501 5 0% 40% 20% 0% 0% 40%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500241 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2500501 6 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500241 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2500501 9 0% 44% 33% 22% 0% 0%
2014 2500241 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500501 9 11% 33% 22% 0% 0% 33%
2013 2500501 4 25% 0% 75% 0% 0% 0%
2012 2500501 9 11% 11% 0% 56% 0% 22%
2011 2500501 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%