Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 139 59.712% 70.94% 15.827%
2021 140 59.286% 79.048% 25%
2020 127 73.228% 80.172% 8.661%
2019 121 84.298% 100% 15.702%
2018 93 84.946% 90.805% 6.452%
2017 70 82.857% 100% 17.143%
2016 116 86.207% 99.01% 12.931%
2015 116 85.345% 95.192% 10.345%
2014 108 76.852% 86.458% 11.111%
2013 119 83.193% 96.117% 13.445%
2012 119 87.395% 95.413% 8.403%
2011 127 78.74% 90.09% 12.598%
2010 81 93.827% 97.436% 3.704%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500501 139
  60%
  71%
  16%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500501 140
  59%
  79%
  25%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500501 127
  73%
  80%
  9%
2019 2500501 121
  84%
  100%
  16%
2018 2500501 93
  85%
  91%
  6%
2017 2500501 70
  83%
  100%
  17%
2016 2500501 116
  86%
  99%
  13%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500501 116
  85%
  95%
  10%
2014 2500501 108
  77%
  86%
  11%
2013 2500501 119
  83%
  96%
  13%
2012 2500501 119
  87%
  95%
  8%
2011 2500501 127
  79%
  90%
  13%
2010 2500501 81
  94%
  97%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500501 139 3% 4% 15% 38% 24% 16%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500501 140 4% 2% 18% 35% 16% 25%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2020 2500501 127 5% 4% 21% 43% 18% 9%
2019 2500501 121 4% 6% 32% 42% 0% 16%
2018 2500501 93 3% 8% 34% 40% 9% 6%
2017 2500501 70 4% 11% 37% 30% 0% 17%
2016 2500501 116 1% 6% 34% 45% 1% 13%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 2500501 116 1% 2% 31% 52% 4% 10%
2014 2500501 108 0% 5% 38% 34% 12% 11%
2013 2500501 119 0% 3% 31% 50% 3% 13%
2012 2500501 119 4% 6% 33% 45% 4% 8%
2011 2500501 127 5% 7% 25% 42% 9% 13%
2010 2500501 81 4% 4% 52% 35% 2% 4%