Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 103 83.495% 89.583% 6.796%
2021 103 85.437% 94.624% 9.709%
2020 109 88.073% 100% 11.927%
2019 88 90.909% 98.765% 7.955%
2018 76 80.263% 92.424% 13.158%
2017 107 81.308% 89.691% 9.346%
2016 112 84.821% 95% 10.714%
2015 99 72.727% 84.706% 14.141%
2014 112 79.464% 88.119% 9.821%
2013 105 85.714% 91.837% 6.667%
2012 88 95.455% 98.824% 3.409%
2011 73 84.932% 88.571% 4.11%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500501 103
  83%
  90%
  7%
2021 2500501 103
  85%
  95%
  10%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500501 109
  88%
  100%
  12%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500501 88
  91%
  99%
  8%
2018 2500501 76
  80%
  92%
  13%
2017 2500501 107
  81%
  90%
  9%
2016 2500501 112
  85%
  95%
  11%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500501 99
  73%
  85%
  14%
2014 2500501 112
  79%
  88%
  10%
2013 2500501 105
  86%
  92%
  7%
2012 2500501 88
  95%
  99%
  3%
2011 2500501 73
  85%
  89%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500501 103 3% 16% 26% 39% 10% 7%
2021 2500501 103 2% 2% 24% 57% 5% 10%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500501 109 1% 4% 17% 67% 0% 12%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500501 88 2% 5% 30% 55% 1% 8%
2018 2500501 76 3% 9% 30% 38% 7% 13%
2017 2500501 107 3% 1% 31% 47% 9% 9%
2016 2500501 112 1% 5% 33% 46% 4% 11%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500501 99 1% 0% 9% 63% 13% 14%
2014 2500501 112 4% 6% 19% 51% 11% 10%
2013 2500501 105 5% 8% 27% 47% 8% 7%
2012 2500501 88 3% 1% 33% 58% 1% 3%
2011 2500501 73 0% 3% 26% 56% 11% 4%