Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 114 69.298% 82.292% 15.789%
2021 127 70.079% 80.909% 13.386%
2020 107 77.57% 83% 6.542%
2019 97 86.598% 94.382% 8.247%
2018 80 72.5% 87.879% 17.5%
2017 120 72.5% 85.294% 15%
2016 100 73% 83.908% 13%
2015 100 76% 85.393% 11%
2014 128 80.469% 87.288% 7.812%
2013 114 75.439% 79.63% 5.263%
2012 96 81.25% 85.714% 5.208%
2011 67 89.552% 90.909% 1.493%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500501 114
  69%
  82%
  16%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 2500501 127
  70%
  81%
  13%
1353 48
  33%
  33%
  0%
2020 2500501 107
  78%
  83%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500501 97
  87%
  94%
  8%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500501 80
  72%
  88%
  18%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500501 120
  72%
  85%
  15%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2016 2500501 100
  73%
  84%
  13%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2015 2500501 100
  76%
  85%
  11%
2014 2500501 128
  80%
  87%
  8%
2013 2500501 114
  75%
  80%
  5%
2012 2500501 96
  81%
  86%
  5%
2011 2500501 67
  90%
  91%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500501 114 4% 4% 16% 43% 15% 16%
1353 48 33% 0% 33% 33% 0% 0%
2021 2500501 127 2% 2% 18% 47% 17% 13%
1353 48 0% 0% 33% 0% 67% 0%
2020 2500501 107 2% 2% 21% 51% 16% 7%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2019 2500501 97 4% 4% 31% 47% 5% 8%
1353 32 50% 0% 0% 50% 0% 0%
2018 2500501 80 1% 4% 21% 46% 10% 18%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2017 2500501 120 2% 2% 14% 53% 13% 15%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500501 100 3% 1% 20% 49% 14% 13%
1353 80 0% 20% 40% 40% 0% 0%
2015 2500501 100 4% 3% 28% 41% 13% 11%
2014 2500501 128 2% 3% 20% 55% 12% 8%
2013 2500501 114 4% 2% 26% 43% 19% 5%
2012 2500501 96 3% 4% 21% 53% 14% 5%
2011 2500501 67 4% 6% 25% 54% 9% 1%