Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 103 74.757% 82.796% 9.709%
2021 111 85.586% 96.939% 11.712%
2020 101 89.109% 93.75% 4.95%
2019 87 94.253% 97.619% 3.448%
2018 64 79.688% 92.727% 14.062%
2017 106 84.906% 94.737% 10.377%
2016 89 89.888% 95.238% 5.618%
2015 91 84.615% 95.062% 10.989%
2014 101 90.099% 96.809% 6.931%
2013 100 93% 98.936% 6%
2012 90 94.444% 97.701% 3.333%
2011 73 93.151% 94.444% 1.37%
2010 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500501 103
  75%
  83%
  10%
1353 112
  57%
  67%
  14%
2021 2500501 111
  86%
  97%
  12%
1353 64
  75%
  75%
  0%
2020 2500501 101
  89%
  94%
  5%
1353 48
  33%
  100%
  67%
2019 2500501 87
  94%
  98%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500501 64
  80%
  93%
  14%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2017 2500501 106
  85%
  95%
  10%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 112
  71%
  100%
  29%
2016 2500501 89
  90%
  95%
  6%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500501 91
  85%
  95%
  11%
2014 2500501 101
  90%
  97%
  7%
2013 2500501 100
  93%
  99%
  6%
2012 2500501 90
  94%
  98%
  3%
2011 2500501 73
  93%
  94%
  1%
2010 2500501 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500501 103 3% 4% 21% 47% 16% 10%
1353 112 14% 0% 14% 29% 29% 14%
2021 2500501 111 2% 6% 34% 43% 3% 12%
1353 64 0% 0% 25% 50% 25% 0%
2020 2500501 101 3% 6% 40% 41% 6% 5%
1353 48 0% 0% 0% 33% 0% 67%
2019 2500501 87 2% 5% 53% 34% 2% 3%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2500501 64 3% 5% 39% 33% 6% 14%
1353 48 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2017 2500501 106 3% 4% 32% 46% 5% 10%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 112 0% 0% 29% 43% 0% 29%
2016 2500501 89 1% 2% 43% 44% 4% 6%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 2500501 91 3% 4% 36% 41% 4% 11%
2014 2500501 101 3% 5% 40% 43% 3% 7%
2013 2500501 100 2% 8% 38% 45% 1% 6%
2012 2500501 90 2% 12% 39% 41% 2% 3%
2011 2500501 73 4% 5% 44% 40% 5% 1%
2010 2500501 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%