Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 21 61.905% 92.857% 33.333%
2021 18 66.667% 100% 33.333%
2020 10 80% 88.889% 10%
2019 11 63.636% 87.5% 27.273%
2018 6 66.667% 100% 33.333%
2017 12 91.667% 91.667% 0%
2016 14 100% 100% 0%
2015 15 100% 100% 0%
2014 11 81.818% 90% 9.091%
2013 12 100% 100% 0%
2012 8 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500241 16
  81%
  93%
  12%
2503702 11
  91%
  100%
  9%
2500501 21
  62%
  93%
  33%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500241 9
  78%
  100%
  22%
2503702 10
  70%
  100%
  30%
2500501 18
  67%
  100%
  33%
2020 2500241 9
  89%
  89%
  0%
2500501 10
  80%
  89%
  10%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500241 13
  100%
  100%
  0%
2500501 11
  64%
  88%
  27%
2018 2500241 11
  82%
  82%
  0%
2500501 6
  67%
  100%
  33%
2017 2500241 12
  83%
  100%
  17%
2500501 12
  92%
  92%
  0%
2016 2500241 10
  80%
  80%
  0%
2500501 14
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500241 16
  94%
  94%
  0%
2500501 15
  100%
  100%
  0%
2014 2500241 16
  100%
  100%
  0%
2500501 11
  82%
  90%
  9%
2013 2500241 7
  100%
  100%
  0%
2500501 12
  100%
  100%
  0%
2012 2500241 6
  100%
  100%
  0%
2500501 8
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500241 16 0% 13% 38% 31% 6% 13%
2503702 11 0% 9% 45% 36% 0% 9%
2500501 21 5% 0% 19% 38% 5% 33%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2021 2500241 9 0% 0% 33% 44% 0% 22%
2503702 10 10% 0% 40% 20% 0% 30%
2500501 18 0% 11% 28% 28% 0% 33%
2020 2500241 9 11% 0% 78% 0% 11% 0%
2500501 10 0% 20% 40% 20% 10% 10%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500241 13 8% 23% 46% 23% 0% 0%
2500501 11 0% 0% 18% 45% 9% 27%
2018 2500241 11 9% 18% 36% 18% 18% 0%
2500501 6 0% 0% 50% 17% 0% 33%
2017 2500241 12 8% 17% 25% 33% 0% 17%
2500501 12 0% 0% 58% 33% 8% 0%
2016 2500241 10 0% 10% 30% 40% 20% 0%
2500501 14 0% 0% 29% 71% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500241 16 0% 6% 56% 31% 6% 0%
2500501 15 7% 20% 20% 53% 0% 0%
2014 2500241 16 6% 13% 31% 50% 0% 0%
2500501 11 0% 9% 27% 45% 9% 9%
2013 2500241 7 0% 29% 29% 43% 0% 0%
2500501 12 8% 8% 33% 50% 0% 0%
2012 2500241 6 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2500501 8 13% 0% 50% 38% 0% 0%