Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 39 92.308% 97.297% 5.128%
2021 29 82.759% 92.308% 10.345%
2020 28 96.429% 100% 3.571%
2019 13 92.308% 100% 7.692%
2018 35 94.286% 97.059% 2.857%
2017 35 85.714% 96.774% 11.429%
2016 24 70.833% 85% 16.667%
2015 28 96.429% 100% 3.571%
2014 24 87.5% 91.304% 4.167%
2013 30 100% 100% 0%
2012 28 96.429% 96.429% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500241 9
  56%
  62%
  11%
2500501 39
  92%
  97%
  5%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2021 2500241 8
  100%
  100%
  0%
2500501 29
  83%
  92%
  10%
2020 2500241 14
  100%
  100%
  0%
2500501 28
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500241 16
  94%
  100%
  6%
2500501 13
  92%
  100%
  8%
2018 2500241 5
  80%
  80%
  0%
2500501 35
  94%
  97%
  3%
2017 2500241 5
  80%
  100%
  20%
2500501 35
  86%
  97%
  11%
1353 32
  0%
  0%
  50%
2016 2500241 17
  88%
  88%
  0%
2500501 24
  71%
  85%
  17%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500241 13
  92%
  100%
  8%
2500501 28
  96%
  100%
  4%
2014 2500241 16
  81%
  87%
  6%
2500501 24
  88%
  91%
  4%
2013 2500241 6
  83%
  100%
  17%
2500501 30
  100%
  100%
  0%
2012 2500241 7
  100%
  100%
  0%
2500501 28
  96%
  96%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500241 9 0% 11% 0% 44% 33% 11%
2500501 39 5% 13% 38% 36% 3% 5%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500241 8 13% 0% 25% 63% 0% 0%
2500501 29 3% 0% 38% 41% 7% 10%
2020 2500241 14 7% 14% 29% 50% 0% 0%
2500501 28 4% 4% 57% 32% 0% 4%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500241 16 0% 6% 13% 75% 0% 6%
2500501 13 15% 0% 38% 38% 0% 8%
2018 2500241 5 0% 0% 60% 20% 20% 0%
2500501 35 0% 0% 31% 60% 3% 3%
2017 2500241 5 0% 0% 40% 40% 0% 20%
2500501 35 3% 6% 43% 34% 3% 11%
1353 32 0% 0% 0% 0% 50% 50%
2016 2500241 17 0% 0% 29% 59% 12% 0%
2500501 24 4% 13% 8% 46% 13% 17%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500241 13 8% 8% 23% 54% 0% 8%
2500501 28 4% 7% 21% 64% 0% 4%
2014 2500241 16 0% 6% 19% 56% 13% 6%
2500501 24 8% 4% 50% 25% 8% 4%
2013 2500241 6 0% 0% 17% 67% 0% 17%
2500501 30 7% 10% 40% 43% 0% 0%
2012 2500241 7 0% 0% 43% 57% 0% 0%
2500501 28 4% 4% 39% 50% 4% 0%