Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 38 81.579% 100% 18.421%
2021 24 79.167% 100% 20.833%
2020 32 81.25% 89.655% 9.375%
2019 9 66.667% 66.667% 0%
2018 20 85% 100% 15%
2017 19 63.158% 85.714% 26.316%
2016 27 92.593% 100% 7.407%
2015 37 94.595% 100% 5.405%
2014 29 86.207% 92.593% 6.897%
2013 22 100% 100% 0%
2012 23 91.304% 100% 8.696%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500501 38
  82%
  100%
  18%
2021 2500501 24
  79%
  100%
  21%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500501 32
  81%
  90%
  9%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2500501 9
  67%
  67%
  0%
2018 2500501 20
  85%
  100%
  15%
2017 2500501 19
  63%
  86%
  26%
2016 2500501 27
  93%
  100%
  7%
2015 2500501 37
  95%
  100%
  5%
2014 2500501 29
  86%
  93%
  7%
2013 2500501 22
  100%
  100%
  0%
2012 2500501 23
  91%
  100%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500501 38 0% 13% 50% 18% 0% 18%
2021 2500501 24 4% 17% 38% 21% 0% 21%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500501 32 6% 6% 34% 34% 9% 9%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500501 9 0% 0% 56% 11% 33% 0%
2018 2500501 20 5% 5% 45% 30% 0% 15%
2017 2500501 19 5% 11% 26% 21% 11% 26%
2016 2500501 27 0% 11% 33% 48% 0% 7%
2015 2500501 37 3% 0% 43% 49% 0% 5%
2014 2500501 29 3% 10% 48% 24% 7% 7%
2013 2500501 22 5% 5% 64% 27% 0% 0%
2012 2500501 23 0% 4% 39% 48% 0% 9%