Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 139 56.835% 73.832% 23.022%
2021 135 62.963% 78.704% 20%
2020 141 78.014% 89.431% 12.766%
2019 113 77.876% 95.652% 18.584%
2018 103 82.524% 97.701% 15.534%
2017 77 75.325% 98.305% 23.377%
2016 111 86.486% 91.429% 5.405%
2015 97 80.412% 93.976% 14.433%
2014 102 85.294% 93.548% 8.824%
2013 110 92.727% 98.077% 5.455%
2012 118 91.525% 99.083% 7.627%
2011 108 90.741% 97.03% 6.481%
2010 86 93.023% 97.561% 4.651%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500501 139
  57%
  74%
  23%
2021 2500501 135
  63%
  79%
  20%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2500501 141
  78%
  89%
  13%
2019 2500501 113
  78%
  96%
  19%
2018 2500501 103
  83%
  98%
  16%
2017 2500501 77
  75%
  98%
  23%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500501 111
  86%
  91%
  5%
2015 2500501 97
  80%
  94%
  14%
2014 2500501 102
  85%
  94%
  9%
2013 2500501 110
  93%
  98%
  5%
2012 2500501 118
  92%
  99%
  8%
2011 2500501 108
  91%
  97%
  6%
2010 2500501 86
  93%
  98%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500501 139 4% 1% 13% 39% 20% 23%
2021 2500501 135 2% 4% 21% 36% 17% 20%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2500501 141 6% 6% 21% 45% 9% 13%
2019 2500501 113 5% 10% 27% 36% 4% 19%
2018 2500501 103 2% 4% 33% 44% 2% 16%
2017 2500501 77 6% 6% 34% 29% 1% 23%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500501 111 3% 0% 32% 52% 8% 5%
2015 2500501 97 4% 2% 16% 58% 5% 14%
2014 2500501 102 0% 0% 20% 66% 6% 9%
2013 2500501 110 2% 0% 23% 68% 2% 5%
2012 2500501 118 2% 0% 21% 69% 1% 8%
2011 2500501 108 2% 4% 15% 70% 3% 6%
2010 2500501 86 0% 2% 36% 55% 2% 5%