Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 42 90.476% 100% 9.524%
2021 41 95.122% 97.5% 2.439%
2020 37 97.297% 100% 2.703%
2019 24 87.5% 95.455% 8.333%
2018 21 95.238% 100% 4.762%
2017 21 95.238% 100% 4.762%
2016 37 86.486% 94.118% 8.108%
2015 31 80.645% 89.286% 9.677%
2014 38 86.842% 100% 13.158%
2013 33 87.879% 87.879% 0%
2012 22 95.455% 95.455% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500501 42
  90%
  100%
  10%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500501 41
  95%
  98%
  2%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2020 2500501 37
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500501 24
  88%
  95%
  8%
2018 2500501 21
  95%
  100%
  5%
1353 128
  100%
  100%
  0%
2017 2500501 21
  95%
  100%
  5%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500501 37
  86%
  94%
  8%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2015 2500501 31
  81%
  89%
  10%
2014 2500501 38
  87%
  100%
  13%
2013 2500501 33
  88%
  88%
  0%
2012 2500501 22
  95%
  95%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500501 42 5% 7% 64% 14% 0% 10%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2021 2500501 41 2% 15% 24% 54% 2% 2%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2020 2500501 37 0% 11% 81% 5% 0% 3%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2019 2500501 24 4% 21% 33% 29% 4% 8%
2018 2500501 21 5% 14% 62% 14% 0% 5%
1353 128 0% 0% 88% 13% 0% 0%
2017 2500501 21 0% 5% 67% 24% 0% 5%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2016 2500501 37 8% 19% 19% 41% 5% 8%
1353 48 0% 0% 33% 33% 33% 0%
2015 2500501 31 0% 13% 16% 52% 10% 10%
2014 2500501 38 5% 13% 16% 53% 0% 13%
2013 2500501 33 6% 9% 55% 18% 12% 0%
2012 2500501 22 9% 23% 41% 23% 5% 0%