Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 43 88.372% 95% 6.977%
2020 30 93.333% 100% 6.667%
2019 19 78.947% 83.333% 5.263%
2018 35 88.571% 96.875% 8.571%
2017 21 76.19% 84.211% 9.524%
2016 29 89.655% 96.296% 6.897%
2015 29 86.207% 92.593% 6.897%
2014 21 90.476% 95% 4.762%
2013 31 93.548% 93.548% 0%
2012 26 96.154% 96.154% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500501 1
  100%
  100%
  0%
2021 2500501 43
  88%
  95%
  7%
2020 2500501 30
  93%
  100%
  7%
2019 2500501 19
  79%
  83%
  5%
2018 2500501 35
  89%
  97%
  9%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500501 21
  76%
  84%
  10%
2016 2500501 29
  90%
  96%
  7%
2015 2500501 29
  86%
  93%
  7%
2014 2500501 21
  90%
  95%
  5%
2013 2500501 31
  94%
  94%
  0%
2012 2500501 26
  96%
  96%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500501 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2500501 43 5% 9% 30% 42% 5% 7%
2020 2500501 30 7% 27% 47% 7% 0% 7%
2019 2500501 19 5% 16% 16% 42% 16% 5%
2018 2500501 35 6% 3% 37% 43% 3% 9%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2500501 21 5% 5% 24% 43% 14% 10%
2016 2500501 29 7% 3% 28% 52% 3% 7%
2015 2500501 29 7% 3% 31% 45% 7% 7%
2014 2500501 21 5% 14% 19% 52% 5% 5%
2013 2500501 31 3% 6% 45% 39% 6% 0%
2012 2500501 26 4% 12% 35% 46% 4% 0%