Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 110 86.364% 96.939% 10.909%
2021 121 78.512% 87.156% 9.917%
2020 99 77.778% 88.506% 12.121%
2019 86 94.186% 100% 5.814%
2018 65 81.538% 92.982% 12.308%
2017 104 85.577% 98.889% 13.462%
2016 95 83.158% 95.181% 12.632%
2015 95 90.526% 98.851% 8.421%
2014 105 84.762% 89.899% 5.714%
2013 111 87.387% 95.098% 8.108%
2012 111 86.486% 90.566% 4.505%
2011 69 68.116% 71.212% 4.348%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500501 110
  86%
  97%
  11%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2021 2500501 121
  79%
  87%
  10%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2020 2500501 99
  78%
  89%
  12%
2019 2500501 86
  94%
  100%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500501 65
  82%
  93%
  12%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500501 104
  86%
  99%
  13%
2016 2500501 95
  83%
  95%
  13%
1353 32
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2015 2500501 95
  91%
  99%
  8%
2014 2500501 105
  85%
  90%
  6%
2013 2500501 111
  87%
  95%
  8%
2012 2500501 111
  86%
  91%
  5%
2011 2500501 69
  68%
  71%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500501 110 5% 8% 43% 31% 3% 11%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500501 121 5% 12% 22% 38% 12% 10%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2020 2500501 99 3% 9% 40% 25% 10% 12%
2019 2500501 86 3% 15% 38% 35% 0% 6%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500501 65 3% 11% 32% 35% 6% 12%
1353 32 50% 50% 0% 0% 0% 0%
2017 2500501 104 4% 7% 42% 33% 1% 13%
2016 2500501 95 4% 19% 28% 32% 4% 13%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500501 95 5% 11% 53% 22% 1% 8%
2014 2500501 105 5% 8% 28% 45% 10% 6%
2013 2500501 111 5% 5% 40% 39% 5% 8%
2012 2500501 111 4% 4% 42% 37% 9% 5%
2011 2500501 69 3% 3% 23% 39% 28% 4%