Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2020 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500244 25
  96%
  96%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2500249 2
  50%
  100%
  50%
2021 2500244 41
  98%
  98%
  0%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2020 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500245 1
  100%
  100%
  0%
2500244 24
  100%
  100%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2019 2500244 9
  100%
  100%
  0%
2018 2501573 1
  0%
  0%
  100%
2501910 1
  100%
  100%
  0%
2501913 1
  100%
  100%
  0%
2500244 21
  95%
  95%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500244 29
  90%
  100%
  10%
2501002 1
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500244 22
  91%
  100%
  9%
2501233 1
  100%
  100%
  0%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500244 19
  95%
  95%
  0%
2014 2500786 1
  100%
  100%
  0%
2500244 29
  93%
  100%
  7%
2013 2500244 10
  100%
  100%
  0%
2012 2500244 13
  92%
  100%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500244 25 4% 20% 64% 8% 4% 0%
2500501 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500249 2 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2021 2500244 41 2% 15% 68% 12% 2% 0%
2500262 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500249 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500256 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500244 24 4% 21% 67% 8% 0% 0%
2500501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500249 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500244 9 0% 22% 67% 11% 0% 0%
2018 2501573 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2501910 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501913 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500244 21 5% 10% 71% 10% 5% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500244 29 7% 21% 55% 7% 0% 10%
2501002 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500249 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500244 22 5% 9% 59% 18% 0% 9%
2501233 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500239 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500244 19 5% 11% 79% 0% 5% 0%
2014 2500786 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500244 29 7% 17% 55% 14% 0% 7%
2013 2500244 10 10% 20% 70% 0% 0% 0%
2012 2500244 13 0% 15% 62% 15% 0% 8%