Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 12 83.333% 100% 16.667%
2021 14 92.857% 100% 7.143%
2020 13 92.308% 100% 7.692%
2019 7 85.714% 85.714% 0%
2018 7 100% 100% 0%
2017 9 77.778% 100% 22.222%
2016 6 100% 100% 0%
2015 24 91.667% 100% 8.333%
2014 18 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500241 10
  90%
  100%
  10%
2500501 12
  83%
  100%
  17%
2021 2500241 2
  100%
  100%
  0%
2500501 14
  93%
  100%
  7%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2500241 7
  100%
  100%
  0%
2500501 13
  92%
  100%
  8%
2019 2500241 1
  0%
  0%
  100%
2500501 7
  86%
  86%
  0%
2018 2500241 2
  100%
  100%
  0%
2500501 7
  100%
  100%
  0%
2017 2500241 2
  50%
  100%
  50%
2500501 9
  78%
  100%
  22%
2016 2500501 6
  100%
  100%
  0%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2015 2500501 24
  92%
  100%
  8%
2014 2500241 9
  100%
  100%
  0%
2500501 18
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500241 10 0% 40% 40% 10% 0% 10%
2500501 12 8% 50% 25% 0% 0% 17%
2021 2500241 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500501 14 14% 43% 21% 14% 0% 7%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2500241 7 0% 57% 29% 14% 0% 0%
2500501 13 0% 8% 69% 15% 0% 8%
2019 2500241 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500501 7 14% 43% 14% 14% 14% 0%
2018 2500241 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2500501 7 14% 43% 43% 0% 0% 0%
2017 2500241 2 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2500501 9 11% 22% 33% 11% 0% 22%
2016 2500501 6 17% 67% 17% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500501 24 8% 8% 38% 38% 0% 8%
2014 2500241 9 0% 0% 56% 44% 0% 0%
2500501 18 6% 0% 78% 17% 0% 0%