Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 61 81.967% 87.719% 6.557%
2021 60 95% 98.276% 3.333%
2020 67 89.552% 90.909% 1.493%
2019 71 95.775% 98.551% 2.817%
2018 72 73.611% 88.333% 16.667%
2017 69 85.507% 90.769% 5.797%
2016 69 84.058% 87.879% 4.348%
2015 74 81.081% 88.235% 8.108%
2014 66 92.424% 92.424% 0%
2013 61 93.443% 98.276% 4.918%
2012 71 94.366% 98.529% 4.225%
2011 75 86.667% 92.857% 6.667%
2010 75 76% 86.364% 12%
2009 62 83.871% 88.136% 4.839%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500502 61
  82%
  88%
  7%
2021 2500502 60
  95%
  98%
  3%
2020 2500502 67
  90%
  91%
  1%
2019 2500502 71
  96%
  99%
  3%
2018 2500502 72
  74%
  88%
  17%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500502 69
  86%
  91%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500502 69
  84%
  88%
  4%
2015 2500502 74
  81%
  88%
  8%
2014 2500502 66
  92%
  92%
  0%
2013 2500502 61
  93%
  98%
  5%
2012 2500502 71
  94%
  99%
  4%
2011 2500502 75
  87%
  93%
  7%
4310911 1
  0%
  0%
  100%
2010 2500502 75
  76%
  86%
  12%
2009 2500502 62
  84%
  88%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500502 61 0% 3% 25% 54% 11% 7%
2021 2500502 60 3% 2% 62% 28% 2% 3%
2020 2500502 67 0% 0% 31% 58% 9% 1%
2019 2500502 71 1% 6% 72% 17% 1% 3%
2018 2500502 72 1% 0% 11% 61% 10% 17%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500502 69 3% 0% 41% 42% 9% 6%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500502 69 0% 3% 41% 41% 12% 4%
2015 2500502 74 0% 1% 42% 38% 11% 8%
2014 2500502 66 2% 0% 56% 35% 8% 0%
2013 2500502 61 2% 2% 51% 39% 2% 5%
2012 2500502 71 4% 1% 44% 45% 1% 4%
2011 2500502 75 1% 1% 41% 43% 7% 7%
4310911 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2010 2500502 75 3% 5% 41% 27% 12% 12%
2009 2500502 62 0% 0% 23% 61% 11% 5%