Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 717 79 60
2022 801 83 60
2021 897 100 60
2020 787 103 60
2019 781 101 60
2018 685 78 65
2017 701 84 65
2016 661 71 65
2015 686 87 65
2014 635 67 65
2013 726 74 60
2012 719 62 60
2011 819 78 65
2010 792 65 65

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 65%
39
23%
14
7%
4
0%
0
3%
2
2%
1
60
2022 73%
45
15%
9
6%
4
2%
1
2%
1
3%
2
62
2021 84%
49
10%
6
5%
3
0%
0
0%
0
0%
0
58
2020 70%
46
21%
14
9%
6
0%
0
0%
0
0%
0
66
2019 88%
58
9%
6
0%
0
3%
2
0%
0
0%
0
66
2018 83%
54
11%
7
3%
2
2%
1
2%
1
0%
0
65
2017 83%
54
8%
5
5%
3
2%
1
3%
2
0%
0
65
2016 76%
50
15%
10
6%
4
0%
0
2%
1
2%
1
66
2015 85%
61
4%
3
7%
5
0%
0
3%
2
1%
1
72
2014 82%
55
10%
7
3%
2
0%
0
1%
1
3%
2
67
2013 87%
52
2%
1
10%
6
2%
1
0%
0
0%
0
60
2012 84%
56
9%
6
4%
3
1%
1
1%
1
0%
0
67
2011 70%
47
18%
12
9%
6
1%
1
1%
1
0%
0
67
2010 78%
52
10%
7
9%
6
1%
1
1%
1
0%
0
67
2009 85%
53
6%
4
8%
5
0%
0
0%
0
0%
0
62