Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 34 88.235% 100% 11.765%
2021 45 95.556% 97.727% 2.222%
2020 36 97.222% 97.222% 0%
2019 39 94.872% 94.872% 0%
2018 26 100% 100% 0%
2017 35 91.429% 100% 8.571%
2016 42 95.238% 95.238% 0%
2015 40 97.5% 100% 2.5%
2014 39 94.872% 100% 5.128%
2013 22 95.455% 100% 4.545%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500786 34
  88%
  100%
  12%
2021 2500786 45
  96%
  98%
  2%
2020 2500786 36
  97%
  97%
  0%
7000501 1
  100%
  100%
  0%
2019 2500786 39
  95%
  95%
  0%
2018 2500786 26
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2017 2500786 35
  91%
  100%
  9%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500786 42
  95%
  95%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500786 40
  98%
  100%
  2%
2014 2500786 39
  95%
  100%
  5%
2013 2500786 22
  95%
  100%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500786 34 0% 21% 56% 12% 0% 12%
2021 2500786 45 4% 2% 73% 16% 2% 2%
2020 2500786 36 0% 0% 53% 44% 3% 0%
7000501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500786 39 5% 13% 59% 18% 5% 0%
2018 2500786 26 0% 23% 65% 12% 0% 0%
1353 32 0% 50% 0% 0% 0% 50%
2017 2500786 35 3% 31% 37% 20% 0% 9%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500786 42 0% 7% 71% 17% 5% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500786 40 3% 23% 55% 18% 0% 3%
2014 2500786 39 0% 5% 74% 15% 0% 5%
2013 2500786 22 0% 5% 86% 5% 0% 5%