Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 11 90.909% 90.909% 0%
2021 7 85.714% 100% 14.286%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500786 11
  91%
  91%
  0%
2500258 59
  97%
  100%
  3%
1353 384
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2021 2500786 7
  86%
  100%
  14%
7000501 2
  100%
  100%
  0%
2500258 51
  100%
  100%
  0%
1353 256
  100%
  100%
  0%
2020 7000501 1
  100%
  100%
  0%
2500258 83
  96%
  100%
  4%
2019 7000501 1
  100%
  100%
  0%
2500258 72
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500786 11 9% 0% 55% 27% 9% 0%
2500258 59 0% 8% 66% 22% 0% 3%
1353 384 0% 25% 50% 25% 0% 0%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2500786 7 0% 14% 57% 14% 0% 14%
7000501 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500258 51 0% 8% 73% 20% 0% 0%
1353 256 6% 6% 44% 44% 0% 0%
2020 7000501 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500258 83 0% 0% 70% 27% 0% 4%
2019 7000501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500258 72 3% 3% 83% 11% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%