UAB

Grau en Educació Infantil

Dades DGU
  • GRAU00000291 Graduat en Educació Infantil
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 97% 99% 1%
2021 96% 98% 2%
2020 98% 98% 1%
2019 98% 99% 1%
2018 97% 98% 1%
2017 97% 98% 1%
2016 97% 98% 1%
2015 97% 98% 1%
2014 97% 99% 1%
2013 97% 99% 2%
2012 98% 99% 1%
2011 98% 99% 2%
2010 94% 99% 5%
2009 93% 98% 5%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 2 11 67 19 1
2021 2 10 67 19 2
2020 2 12 64 21 2
2019 2 11 64 23 1
2018 2 8 66 22 2
2017 2 11 61 24 2
2016 2 10 62 23 2
2015 2 15 62 19 2
2014 2 15 63 18 1
2013 3 17 62 17 1
2012 3 14 65 17 1
2011 2 10 71 15 1
2010 1 13 65 20 1
2009 1 10 71 16 2
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
101999 Acollida Lingüística a l'Escola 15 0 1 10 4 0 0 100% 100% 0%
106076 Anàlisi, Audició i Creació 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
102015 Aspectes Instrumentals de les Llengües 131 3 0 89 25 11 3 89% 91% 2%
103682 Comunicació i Interacció Educativa I 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
103683 Comunicació i Interacció Educativa II 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
102007 Context Social i Gestió Escolar 140 0 0 77 48 13 2 89% 91% 1%
102024 Desenvolupament de la Personalitat (0-6 Anys) 138 2 5 84 41 4 2 96% 97% 1%
103680 Didàctica de la Llengua Escrita i la Literatura en Educació Infantil 149 3 3 117 16 7 3 93% 95% 2%
103679 Didàctica de la Llengua Oral en Educació Infantil 128 0 3 101 24 0 0 100% 100% 0%
104075 Didàctica de la Música en l'Etapa d'Educació Infantil I 130 0 1 48 78 1 2 98% 99% 2%
104076 Didàctica de la Música en l'Etapa d'Educació Infantil II 121 0 3 107 11 0 0 100% 100% 0%
102039 Didàctica de la Música I 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
106079 Didàctica de la Música II 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
101989 Didàctica del Coneixement del Medi Natural i Social en Educació Infantil I 112 3 1 86 20 0 2 98% 100% 2%
101988 Didàctica del Coneixement del Medi Natural i Social en Educació Infantil II 125 5 10 99 7 0 4 97% 100% 3%
105048 Educació Corporal i Psicomotriu als Centres d'Educació Infantil I 124 0 3 85 33 3 0 98% 98% 0%
105049 Educació Corporal i Psicomotriu als Centres d'Educació Infantil II 124 2 9 71 42 0 0 100% 100% 0%
106734 Educació Digital i Socioemocional 131 1 10 93 24 3 0 98% 98% 0%
101644 Educació i Contextos Educatius 131 3 2 86 36 0 4 97% 100% 3%
101992 Educació de les Arts Visuals en Educació Infantil I 126 4 32 78 8 1 3 97% 99% 2%
101991 Educació de les Arts Visuals en Educació Infantil II 129 2 61 36 28 1 1 98% 99% 1%
102012 Els Centres Educatius d'Educació Infantil 129 2 9 113 4 1 0 99% 99% 0%
106733 Habilitats Comunicatives en l'Àmbit Educatiu 131 1 0 55 70 1 4 96% 99% 3%
105050 Inclusió Educativa: Necessitats Educatives Específiques en Educació Infantil 124 2 2 98 19 0 3 98% 100% 2%
102005 Infància, Salut i Alimentació 72 3 24 45 0 0 0 100% 100% 0%
106073 Infanteses: Narratives Inclusives a través de l’Art 2 1 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
102034 Innovació Didàctica en les Arts Visuals 8 1 5 2 0 0 0 100% 100% 0%
101985 Joc i Activitat Matemàtica en Educació Infantil 25 1 11 11 2 0 0 100% 100% 0%
101998 Joc i Moviment en Educació Infantil 65 2 1 42 18 0 2 97% 100% 3%
101987 La Pràctica Matemàtica a l'Aula d'Educació Infantil 124 1 7 76 40 0 0 100% 100% 0%
102009 L'Activitat Didàctica en el Cicle 0-3 31 0 8 23 0 0 0 100% 100% 0%
106450 L'Ensenyament de l'Anglès a l'Educació Infantil 18 0 0 15 2 0 1 94% 100% 6%
101986 Les Matemàtiques en el Currículum d'Educació Infantil 128 0 6 93 27 1 1 98% 99% 1%
102004 L'Experimentació en Educació Infantil 68 1 6 41 20 0 0 100% 100% 0%
102032 Llenguatge Musical 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
102031 Llenguatges Audiovisuals i Expressió Artística 6 0 6 0 0 0 0 100% 100% 0%
105045 Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris 133 1 1 124 3 2 2 97% 98% 2%
102001 Narrativa i Poesia en Educació Infantil 33 1 1 30 0 1 0 97% 97% 0%
105053 Necessitats Educatives Específiques Afectives, Emocionals i de Conducta en Educació Infantil 23 0 0 17 5 0 1 96% 100% 4%
105052 Necessitats Educatives Específiques de Caràcter Cognitiu en Educació Infantil 32 0 1 30 1 0 0 100% 100% 0%
105051 Necessitats Educatives Específiques en els Processos d'Aprenentatge en Educació Infantil 35 1 3 29 2 0 0 100% 100% 0%
105054 Necessitats Educatives Específiques Sensorials en Educació Infantil 25 1 0 22 2 0 0 100% 100% 0%
101997 Observació Sistemàtica i Anàlisi de Contextos 128 0 7 110 10 0 1 99% 100% 1%
102000 Organització de l'Espai Escolar, Materials i Habilitats Docents 127 0 5 116 5 0 1 99% 100% 1%
102022 Pràcticum I 136 0 24 108 1 0 3 98% 100% 2%
102021 Pràcticum II 75 3 24 40 4 0 4 95% 100% 5%
102020 Pràcticum III 129 5 45 64 9 1 5 95% 99% 4%
102019 Pràcticum IV 123 6 59 55 3 0 0 100% 100% 0%
102023 Processos Educatius i Aprenentatge (0-6 Anys) 128 4 13 79 30 2 0 98% 98% 0%
102030 Projectes Artístics 13 1 3 9 0 0 0 100% 100% 0%
102016 Projectes Globalitzadors des de les Ciències Socials en Educació Infantil 21 0 12 8 0 1 0 95% 95% 0%
102008 Projectes Musicals en Educació Infantil 21 0 1 19 0 0 1 95% 100% 5%
102006 Societat, Família i Escola 69 0 1 34 28 3 3 91% 95% 4%
102011 Teories i Pràctiques Contemporànies en Educació 125 2 11 73 39 0 0 100% 100% 0%
106074 Territoris de l’Art Contemporani com a Espais d’Aprenentatge 10 1 1 8 0 0 0 100% 100% 0%
102018 Treball de Final de Grau 122 1 37 58 25 0 1 99% 100% 1%
106075 Veu, Direcció i Cançó 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%