Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%
2019 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500798 2
  100%
  100%
  0%
2500260 18
  100%
  100%
  0%
2500261 25
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2021 2500260 22
  100%
  100%
  0%
2500261 19
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500260 31
  100%
  100%
  0%
2500261 15
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2019 2500798 1
  100%
  100%
  0%
2500260 19
  100%
  100%
  0%
2500261 28
  96%
  96%
  0%
2018 2500260 22
  100%
  100%
  0%
2500261 21
  95%
  100%
  5%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2500260 41
  98%
  100%
  2%
2500261 49
  98%
  100%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500260 54
  96%
  98%
  2%
2500261 30
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500260 49
  90%
  100%
  10%
2500261 33
  100%
  100%
  0%
2014 2500260 63
  97%
  98%
  2%
2500261 29
  86%
  96%
  10%
2013 2500797 1
  100%
  100%
  0%
2500260 52
  100%
  100%
  0%
2500261 32
  100%
  100%
  0%
2012 2500797 4
  100%
  100%
  0%
2500260 59
  100%
  100%
  0%
2500261 35
  100%
  100%
  0%
2011 2500261 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500798 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2500260 18 0% 11% 72% 17% 0% 0%
2500261 25 8% 40% 44% 8% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500260 22 0% 0% 68% 32% 0% 0%
2500261 19 0% 0% 84% 16% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500260 31 6% 0% 84% 10% 0% 0%
2500261 15 0% 0% 87% 13% 0% 0%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500798 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500260 19 0% 0% 89% 11% 0% 0%
2500261 28 0% 11% 43% 39% 4% 0%
2018 2500260 22 9% 0% 68% 23% 0% 0%
2500261 21 0% 0% 52% 43% 0% 5%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500260 41 2% 10% 73% 12% 0% 2%
2500261 49 0% 4% 57% 37% 0% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500260 54 2% 20% 43% 31% 2% 2%
2500261 30 7% 10% 50% 30% 0% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500260 49 2% 20% 45% 22% 0% 10%
2500261 33 0% 12% 73% 15% 0% 0%
2014 2500260 63 3% 8% 51% 35% 2% 2%
2500261 29 0% 10% 52% 24% 3% 10%
2013 2500797 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500260 52 0% 6% 87% 8% 0% 0%
2500261 32 0% 19% 50% 31% 0% 0%
2012 2500797 4 0% 25% 75% 0% 0% 0%
2500260 59 2% 24% 64% 10% 0% 0%
2500261 35 0% 11% 60% 29% 0% 0%
2011 2500261 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%