Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 40 95% 97.436% 2.5%
2021 40 100% 100% 0%
2020 42 100% 100% 0%
2019 42 100% 100% 0%
2018 40 97.5% 97.5% 0%
2017 37 100% 100% 0%
2016 40 100% 100% 0%
2015 40 97.5% 97.5% 0%
2014 45 100% 100% 0%
2013 39 97.436% 97.436% 0%
2012 45 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500798 40
  95%
  97%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500798 40
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500798 42
  100%
  100%
  0%
2019 2500798 42
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500797 36
  97%
  97%
  0%
2500798 40
  98%
  98%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500797 40
  100%
  100%
  0%
2500798 37
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2016 2500797 35
  97%
  100%
  3%
2500798 40
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2015 2500797 26
  100%
  100%
  0%
2500798 40
  98%
  98%
  0%
2014 2500798 45
  100%
  100%
  0%
2013 2500798 39
  97%
  97%
  0%
2012 2500798 45
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500798 40 0% 5% 85% 3% 3% 3%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2021 2500798 40 0% 8% 80% 13% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500798 42 0% 2% 86% 12% 0% 0%
2019 2500798 42 0% 5% 95% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500797 36 6% 0% 67% 25% 3% 0%
2500798 40 0% 0% 95% 3% 3% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500797 40 5% 3% 78% 15% 0% 0%
2500798 37 0% 3% 86% 11% 0% 0%
1353 64 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2016 2500797 35 6% 3% 74% 14% 0% 3%
2500798 40 0% 3% 93% 5% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2500797 26 8% 8% 69% 15% 0% 0%
2500798 40 0% 3% 78% 18% 3% 0%
2014 2500798 45 0% 7% 89% 4% 0% 0%
2013 2500798 39 0% 0% 77% 21% 3% 0%
2012 2500798 45 2% 4% 91% 2% 0% 0%