Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 40 100% 100% 0%
2021 41 100% 100% 0%
2020 41 100% 100% 0%
2019 42 100% 100% 0%
2018 40 100% 100% 0%
2017 39 100% 100% 0%
2016 40 97.5% 97.5% 0%
2015 37 100% 100% 0%
2014 44 100% 100% 0%
2013 37 100% 100% 0%
2012 43 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500798 40
  100%
  100%
  0%
2021 2500798 41
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500798 41
  100%
  100%
  0%
2019 2500798 42
  100%
  100%
  0%
2018 2500797 27
  100%
  100%
  0%
2500798 40
  100%
  100%
  0%
2017 2500797 29
  100%
  100%
  0%
2500798 39
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500797 22
  91%
  91%
  0%
2500798 40
  98%
  98%
  0%
2015 2500797 22
  100%
  100%
  0%
2500798 37
  100%
  100%
  0%
2014 2500798 44
  100%
  100%
  0%
2013 2500798 37
  100%
  100%
  0%
2012 2500798 43
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500798 40 3% 8% 73% 18% 0% 0%
2021 2500798 41 0% 2% 61% 37% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500798 41 0% 7% 76% 17% 0% 0%
2019 2500798 42 5% 5% 88% 2% 0% 0%
2018 2500797 27 4% 4% 81% 11% 0% 0%
2500798 40 0% 0% 98% 3% 0% 0%
2017 2500797 29 3% 14% 79% 3% 0% 0%
2500798 39 0% 0% 64% 36% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500797 22 5% 9% 64% 14% 9% 0%
2500798 40 3% 0% 95% 0% 3% 0%
2015 2500797 22 5% 23% 73% 0% 0% 0%
2500798 37 0% 0% 92% 8% 0% 0%
2014 2500798 44 0% 0% 86% 14% 0% 0%
2013 2500798 37 0% 0% 81% 19% 0% 0%
2012 2500798 43 0% 2% 98% 0% 0% 0%