Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 23 100% 100% 0%
2021 19 100% 100% 0%
2020 25 100% 100% 0%
2019 15 100% 100% 0%
2018 17 100% 100% 0%
2017 38 100% 100% 0%
2016 40 100% 100% 0%
2015 45 97.7777777777777777777777777777777777777800% 100% 2.2222222222222222222222222222222222222200%
2014 40 100% 100% 0%
2013 44 100% 100% 0%
2012 35 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 6
  100%
  100%
  0%
2500798 23
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500797 4
  100%
  100%
  0%
2500798 19
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500797 7
  100%
  100%
  0%
2500798 25
  100%
  100%
  0%
2019 2500798 15
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500798 17
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 38
  100%
  100%
  0%
2016 2500798 40
  100%
  100%
  0%
4313815 2
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500798 45
  97.7777777777777777777777777777777777777800%
  100%
  2.2222222222222222222222222222222222222200%
2014 2500798 40
  100%
  100%
  0%
4313815 2
  100%
  100%
  0%
2013 2500798 44
  100%
  100%
  0%
2012 2500798 35
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 6 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500798 23 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2500797 4 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500798 19 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 2500797 7 0% 86% 14% 0% 0% 0%
2500798 25 0% 40% 60% 0% 0% 0%
2019 2500798 15 7% 13% 60% 20% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 2500798 17 0% 6% 82% 12% 0% 0%
2017 2500798 38 5% 0% 79% 16% 0% 0%
2016 2500798 40 5% 53% 43% 0% 0% 0%
4313815 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 2500798 45 4% 11% 64% 18% 0% 2%
2014 2500798 40 3% 0% 98% 0% 0% 0%
4313815 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 2500798 44 5% 27% 66% 2% 0% 0%
2012 2500798 35 0% 3% 74% 23% 0% 0%