Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 17 94.118% 100% 5.882%
2021 16 93.75% 100% 6.25%
2020 18 94.444% 94.444% 0%
2019 22 95.455% 100% 4.545%
2018 22 90.909% 95.238% 4.545%
2017 15 93.333% 100% 6.667%
2016 17 100% 100% 0%
2015 17 88.235% 100% 11.765%
2014 19 89.474% 89.474% 0%
2013 14 92.857% 92.857% 0%
2012 19 89.474% 89.474% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 1
  0%
  0%
  100%
2500798 17
  94%
  100%
  6%
2021 2500797 5
  80%
  100%
  20%
2500798 16
  94%
  100%
  6%
2020 2500797 4
  100%
  100%
  0%
2500798 18
  94%
  94%
  0%
2019 2500797 2
  50%
  50%
  0%
2500798 22
  95%
  100%
  5%
2018 2500797 2
  100%
  100%
  0%
2500798 22
  91%
  95%
  5%
2017 2500797 3
  33%
  100%
  67%
2500798 15
  93%
  100%
  7%
2016 2500797 3
  100%
  100%
  0%
2500798 17
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500797 5
  100%
  100%
  0%
2500798 17
  88%
  100%
  12%
2014 2500798 19
  89%
  89%
  0%
2013 2500798 14
  93%
  93%
  0%
2012 2500798 19
  89%
  89%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500798 17 0% 6% 53% 35% 0% 6%
2021 2500797 5 0% 0% 40% 40% 0% 20%
2500798 16 0% 25% 63% 6% 0% 6%
2020 2500797 4 0% 25% 25% 50% 0% 0%
2500798 18 6% 28% 44% 17% 6% 0%
2019 2500797 2 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2500798 22 5% 23% 45% 23% 0% 5%
2018 2500797 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500798 22 0% 32% 55% 5% 5% 5%
2017 2500797 3 0% 0% 33% 0% 0% 67%
2500798 15 0% 33% 60% 0% 0% 7%
2016 2500797 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2500798 17 0% 6% 59% 35% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500797 5 0% 0% 40% 60% 0% 0%
2500798 17 0% 12% 47% 29% 0% 12%
2014 2500798 19 0% 16% 32% 42% 11% 0%
2013 2500798 14 7% 14% 29% 43% 7% 0%
2012 2500798 19 0% 21% 32% 37% 11% 0%