Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 15 93.333% 100% 6.667%
2021 28 100% 100% 0%
2020 32 100% 100% 0%
2019 32 100% 100% 0%
2018 21 90.476% 100% 9.524%
2017 27 92.593% 100% 7.407%
2016 40 95% 100% 5%
2015 26 88.462% 100% 11.538%
2014 19 100% 100% 0%
2013 21 100% 100% 0%
2012 31 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500798 15
  93%
  100%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500798 28
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500798 32
  100%
  100%
  0%
2019 2500798 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500798 21
  90%
  100%
  10%
2017 2500798 27
  93%
  100%
  7%
2016 2500798 40
  95%
  100%
  5%
2015 2500798 26
  88%
  100%
  12%
2014 2500798 19
  100%
  100%
  0%
2013 2500798 21
  100%
  100%
  0%
2012 2500798 31
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500798 15 0% 0% 60% 33% 0% 7%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500798 28 4% 54% 39% 4% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 2500798 32 3% 53% 38% 6% 0% 0%
2019 2500798 32 6% 47% 38% 9% 0% 0%
2018 2500798 21 5% 19% 62% 5% 0% 10%
2017 2500798 27 4% 4% 70% 15% 0% 7%
2016 2500798 40 5% 18% 65% 8% 0% 5%
2015 2500798 26 0% 12% 62% 15% 0% 12%
2014 2500798 19 0% 11% 53% 37% 0% 0%
2013 2500798 21 0% 0% 81% 19% 0% 0%
2012 2500798 31 0% 10% 48% 42% 0% 0%