Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 42 97.619% 100% 2.381%
2021 42 97.619% 97.619% 0%
2020 40 100% 100% 0%
2019 40 100% 100% 0%
2018 41 100% 100% 0%
2017 39 100% 100% 0%
2016 42 100% 100% 0%
2015 41 100% 100% 0%
2014 39 100% 100% 0%
2013 42 100% 100% 0%
2012 54 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500798 42
  98%
  100%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500798 42
  98%
  98%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 2500798 40
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500798 40
  100%
  100%
  0%
2018 2500798 41
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 39
  100%
  100%
  0%
2016 2500798 42
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500798 41
  100%
  100%
  0%
2014 2500798 39
  100%
  100%
  0%
2013 2500798 42
  100%
  100%
  0%
2012 2500798 54
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500798 42 0% 5% 86% 7% 0% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500798 42 0% 7% 52% 38% 2% 0%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500798 40 0% 0% 58% 43% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500798 40 0% 3% 73% 25% 0% 0%
2018 2500798 41 0% 0% 59% 41% 0% 0%
2017 2500798 39 0% 0% 54% 46% 0% 0%
2016 2500798 42 0% 10% 38% 52% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500798 41 0% 2% 61% 37% 0% 0%
2014 2500798 39 3% 3% 36% 59% 0% 0%
2013 2500798 42 0% 5% 62% 33% 0% 0%
2012 2500798 54 4% 7% 63% 26% 0% 0%