Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 251 98.805% 99.2% 0.398%
2021 238 98.739% 100% 1.261%
2020 247 99.595% 100% 0.405%
2019 234 97.436% 97.854% 0.427%
2018 255 99.608% 100% 0.392%
2017 238 98.739% 99.576% 0.84%
2016 238 98.739% 99.156% 0.42%
2015 270 98.889% 99.257% 0.37%
2014 281 97.509% 99.275% 1.779%
2013 284 98.239% 98.587% 0.352%
2012 248 96.774% 99.585% 2.823%
2011 267 98.502% 99.621% 1.124%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000751 17
  100%
  100%
  0%
2500798 251
  99%
  99%
  0%
1353 128
  100%
  100%
  0%
2021 7000751 20
  100%
  100%
  0%
2500798 238
  99%
  100%
  1%
1353 160
  100%
  100%
  0%
2020 7000751 19
  100%
  100%
  0%
2500798 247
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 7000751 14
  100%
  100%
  0%
2500798 234
  97%
  98%
  0%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2018 7000751 21
  100%
  100%
  0%
2500798 255
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 238
  99%
  100%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500798 238
  99%
  99%
  0%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2015 2500798 270
  99%
  99%
  0%
2014 2500798 281
  98%
  99%
  2%
2013 2500798 284
  98%
  99%
  0%
2012 2500798 248
  97%
  100%
  3%
2011 2500798 267
  99%
  100%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000751 17 0% 12% 88% 0% 0% 0%
2500798 251 4% 20% 73% 2% 1% 0%
1353 128 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2021 7000751 20 0% 30% 70% 0% 0% 0%
2500798 238 2% 20% 66% 11% 0% 1%
1353 160 0% 10% 80% 10% 0% 0%
2020 7000751 19 0% 53% 47% 0% 0% 0%
2500798 247 2% 41% 49% 6% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2019 7000751 14 0% 21% 14% 64% 0% 0%
2500798 234 3% 35% 31% 27% 2% 0%
1353 32 0% 0% 50% 0% 50% 0%
2018 7000751 21 0% 0% 95% 5% 0% 0%
2500798 255 5% 25% 55% 15% 0% 0%
1353 64 0% 25% 75% 0% 0% 0%
2017 2500798 238 3% 29% 51% 16% 0% 1%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 2500798 238 3% 16% 66% 14% 1% 0%
1353 96 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 2500798 270 3% 18% 67% 10% 1% 0%
2014 2500798 281 4% 8% 65% 20% 1% 2%
2013 2500798 284 2% 10% 70% 16% 1% 0%
2012 2500798 248 4% 16% 53% 25% 0% 3%
2011 2500798 267 3% 28% 65% 3% 0% 1%