Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 20 85% 100% 15%
2021 28 100% 100% 0%
2020 29 100% 100% 0%
2019 37 97.297% 97.297% 0%
2018 39 100% 100% 0%
2017 29 93.103% 100% 6.897%
2016 37 94.595% 100% 5.405%
2015 27 100% 100% 0%
2014 41 100% 100% 0%
2013 38 100% 100% 0%
2012 47 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500798 20
  85%
  100%
  15%
2021 2500798 28
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500798 29
  100%
  100%
  0%
2019 2500798 37
  97%
  97%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500798 39
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 29
  93%
  100%
  7%
2016 2500798 37
  95%
  100%
  5%
2015 2500798 27
  100%
  100%
  0%
2014 2500798 41
  100%
  100%
  0%
2013 2500798 38
  100%
  100%
  0%
2012 2500798 47
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500798 20 0% 50% 35% 0% 0% 15%
2021 2500798 28 0% 29% 64% 7% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500798 29 0% 66% 34% 0% 0% 0%
2019 2500798 37 5% 35% 49% 8% 3% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500798 39 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2017 2500798 29 3% 48% 41% 0% 0% 7%
2016 2500798 37 0% 41% 54% 0% 0% 5%
2015 2500798 27 0% 15% 56% 30% 0% 0%
2014 2500798 41 0% 0% 24% 76% 0% 0%
2013 2500798 38 0% 3% 66% 32% 0% 0%
2012 2500798 47 2% 0% 53% 45% 0% 0%