Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 245 97.143% 100% 2.857%
2021 262 97.71% 99.611% 1.908%
2020 246 99.187% 100% 0.813%
2019 239 99.163% 99.58% 0.418%
2018 234 98.718% 99.569% 0.855%
2017 250 98% 99.19% 1.2%
2016 246 98.374% 100% 1.626%
2015 255 96.471% 98.008% 1.569%
2014 289 95.502% 99.639% 4.152%
2013 287 98.258% 99.647% 1.394%
2012 281 99.288% 100% 0.712%
2011 252 99.206% 100% 0.794%
2010 283 98.233% 99.642% 1.413%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500798 245
  97%
  100%
  3%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500798 262
  98%
  100%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500798 246
  99%
  100%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500798 239
  99%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500798 234
  99%
  100%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 250
  98%
  99%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500798 246
  98%
  100%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500798 255
  96%
  98%
  2%
2014 2500798 289
  96%
  100%
  4%
2013 2500798 287
  98%
  100%
  1%
2012 2500798 281
  99%
  100%
  1%
2011 2500798 252
  99%
  100%
  1%
2010 2500798 283
  98%
  100%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500798 245 1% 47% 47% 1% 0% 3%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500798 262 3% 40% 53% 1% 0% 2%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500798 246 1% 39% 54% 4% 0% 1%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500798 239 3% 36% 57% 3% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2500798 234 3% 25% 65% 6% 0% 1%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500798 250 3% 31% 58% 7% 1% 1%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500798 246 1% 25% 70% 3% 0% 2%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2015 2500798 255 0% 15% 78% 4% 2% 2%
2014 2500798 289 1% 19% 70% 6% 0% 4%
2013 2500798 287 1% 30% 62% 5% 0% 1%
2012 2500798 281 1% 26% 67% 6% 0% 1%
2011 2500798 252 3% 29% 65% 3% 0% 1%
2010 2500798 283 1% 25% 71% 0% 0% 1%