Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 257 96.109% 97.628% 1.556%
2021 243 95.885% 97.899% 2.058%
2020 247 96.761% 99.583% 2.834%
2019 247 97.166% 97.959% 0.81%
2018 252 91.667% 93.522% 1.984%
2017 246 97.154% 98.354% 1.22%
2016 243 94.239% 95.816% 1.646%
2015 283 95.406% 98.182% 2.827%
2014 288 94.792% 95.455% 0.694%
2013 283 95.053% 96.071% 1.06%
2012 232 94.397% 95.633% 1.293%
2011 271 98.524% 98.889% 0.369%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000751 17
  100%
  100%
  0%
2500798 257
  96%
  98%
  2%
1353 192
  92%
  100%
  8%
2021 7000751 20
  95%
  100%
  5%
2500798 243
  96%
  98%
  2%
1353 128
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 7000751 19
  100%
  100%
  0%
2500798 247
  97%
  100%
  3%
1353 128
  100%
  100%
  0%
2019 7000751 17
  100%
  100%
  0%
2500798 247
  97%
  98%
  1%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 7000751 21
  95%
  100%
  5%
2500798 252
  92%
  94%
  2%
1353 112
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 246
  97%
  98%
  1%
1353 144
  100%
  100%
  0%
2016 2500798 243
  94%
  96%
  2%
1353 160
  90%
  100%
  10%
2015 2500798 283
  95%
  98%
  3%
2014 2500798 288
  95%
  95%
  1%
2013 2500798 283
  95%
  96%
  1%
2012 2500798 232
  94%
  96%
  1%
2011 2500798 271
  99%
  99%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000751 17 6% 12% 71% 12% 0% 0%
2500798 257 4% 5% 65% 23% 2% 2%
1353 192 0% 8% 50% 33% 0% 8%
2021 7000751 20 10% 10% 55% 20% 0% 5%
2500798 243 2% 6% 56% 32% 2% 2%
1353 128 0% 0% 88% 13% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 7000751 19 0% 0% 79% 21% 0% 0%
2500798 247 4% 6% 72% 15% 0% 3%
1353 128 0% 13% 38% 50% 0% 0%
2019 7000751 17 6% 6% 88% 0% 0% 0%
2500798 247 4% 7% 76% 9% 2% 1%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 7000751 21 5% 0% 90% 0% 0% 5%
2500798 252 4% 8% 62% 17% 6% 2%
1353 112 0% 0% 57% 43% 0% 0%
2017 2500798 246 4% 7% 69% 18% 2% 1%
1353 144 0% 0% 22% 78% 0% 0%
2016 2500798 243 4% 6% 74% 10% 4% 2%
1353 160 0% 0% 70% 20% 0% 10%
2015 2500798 283 4% 20% 57% 14% 2% 3%
2014 2500798 288 4% 19% 59% 13% 5% 1%
2013 2500798 283 4% 10% 70% 12% 4% 1%
2012 2500798 232 3% 6% 67% 18% 4% 1%
2011 2500798 271 5% 11% 69% 13% 1% 0%