Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 14 92.857% 100% 7.143%
2021 14 100% 100% 0%
2020 33 96.97% 100% 3.03%
2019 28 96.429% 100% 3.571%
2018 19 100% 100% 0%
2017 28 89.286% 100% 10.714%
2016 41 100% 100% 0%
2015 33 96.97% 100% 3.03%
2014 40 100% 100% 0%
2013 13 92.308% 100% 7.692%
2012 45 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500798 14
  93%
  100%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500798 14
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500798 33
  97%
  100%
  3%
2019 2500798 28
  96%
  100%
  4%
2018 2500798 19
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 28
  89%
  100%
  11%
2016 2500798 41
  100%
  100%
  0%
2015 2500798 33
  97%
  100%
  3%
2014 2500798 40
  100%
  100%
  0%
2013 2500798 13
  92%
  100%
  8%
2012 2500798 45
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500798 14 7% 0% 86% 0% 0% 7%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500798 14 0% 0% 93% 7% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500798 33 0% 0% 18% 79% 0% 3%
2019 2500798 28 0% 4% 61% 32% 0% 4%
2018 2500798 19 0% 0% 74% 26% 0% 0%
2017 2500798 28 0% 0% 36% 54% 0% 11%
2016 2500798 41 5% 0% 59% 37% 0% 0%
2015 2500798 33 3% 27% 55% 12% 0% 3%
2014 2500798 40 5% 10% 63% 23% 0% 0%
2013 2500798 13 0% 23% 54% 15% 0% 8%
2012 2500798 45 2% 31% 67% 0% 0% 0%