Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 262 94.656% 96.498% 1.908%
2021 243 92.593% 93.75% 1.235%
2020 250 97.6% 98.387% 0.8%
2019 240 97.5% 97.5% 0%
2018 248 95.161% 95.547% 0.403%
2017 251 97.211% 98.387% 1.195%
2016 250 95.2% 96.356% 1.2%
2015 290 95.517% 96.853% 1.379%
2014 282 93.972% 95.324% 1.418%
2013 294 95.918% 96.575% 0.68%
2012 244 93.443% 94.215% 0.82%
2011 272 99.265% 99.631% 0.368%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000751 17
  100%
  100%
  0%
2500798 262
  95%
  96%
  2%
1353 256
  94%
  100%
  6%
2021 7000751 19
  100%
  100%
  0%
2500798 243
  93%
  94%
  1%
1353 112
  86%
  100%
  14%
2020 7000751 20
  100%
  100%
  0%
2500798 250
  98%
  98%
  1%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2019 7000751 16
  100%
  100%
  0%
2500798 240
  98%
  98%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2018 7000751 22
  95%
  95%
  0%
2500798 248
  95%
  96%
  0%
1353 80
  60%
  75%
  20%
2017 2500798 251
  97%
  98%
  1%
4313815 1
  100%
  100%
  0%
1353 80
  80%
  100%
  20%
2016 2500798 250
  95%
  96%
  1%
4313815 1
  100%
  100%
  0%
1353 160
  70%
  70%
  0%
2015 2500798 290
  96%
  97%
  1%
4313815 2
  100%
  100%
  0%
2014 2500798 282
  94%
  95%
  1%
2013 2500798 294
  96%
  97%
  1%
2012 2500798 244
  93%
  94%
  1%
2011 2500798 272
  99%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000751 17 6% 0% 53% 41% 0% 0%
2500798 262 3% 3% 34% 55% 3% 2%
1353 256 0% 0% 13% 81% 0% 6%
2021 7000751 19 5% 5% 47% 42% 0% 0%
2500798 243 2% 3% 33% 55% 6% 1%
1353 112 0% 14% 29% 43% 0% 14%
2020 7000751 20 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500798 250 1% 10% 54% 32% 2% 1%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2019 7000751 16 0% 19% 13% 69% 0% 0%
2500798 240 1% 13% 54% 29% 3% 0%
1353 64 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 7000751 22 5% 9% 36% 45% 5% 0%
2500798 248 2% 3% 44% 46% 4% 0%
1353 80 0% 0% 20% 40% 20% 20%
2017 2500798 251 2% 2% 38% 56% 2% 1%
4313815 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 80 0% 0% 40% 40% 0% 20%
2016 2500798 250 1% 2% 43% 49% 4% 1%
4313815 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 160 0% 0% 0% 70% 30% 0%
2015 2500798 290 1% 1% 41% 52% 3% 1%
4313815 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2014 2500798 282 2% 0% 41% 50% 5% 1%
2013 2500798 294 2% 1% 32% 61% 3% 1%
2012 2500798 244 2% 0% 27% 64% 6% 1%
2011 2500798 272 3% 4% 58% 35% 0% 0%