Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 34 94.1176470588235294117647058823529411764700% 100% 5.8823529411764705882352941176470588235300%
2021 28 100% 100% 0%
2020 32 100% 100% 0%
2019 26 96.1538461538461538461538461538461538461500% 100% 3.8461538461538461538461538461538461538500%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500798 34
  94.1176470588235294117647058823529411764700%
  100%
  5.8823529411764705882352941176470588235300%
2021 2500798 28
  100%
  100%
  0%
2020 2500798 32
  100%
  100%
  0%
2019 2500798 26
  96.1538461538461538461538461538461538461500%
  100%
  3.8461538461538461538461538461538461538500%
1353 16
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500798 34 3% 3% 76% 12% 0% 6%
2021 2500798 28 7% 4% 50% 39% 0% 0%
2020 2500798 32 0% 0% 56% 44% 0% 0%
2019 2500798 26 0% 4% 58% 35% 0% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%