Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 17 88.235% 93.75% 5.882%
2021 17 94.118% 100% 5.882%
2020 19 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 1
  0%
  0%
  100%
2500798 17
  88%
  94%
  6%
2021 2500797 5
  100%
  100%
  0%
2500798 17
  94%
  100%
  6%
2020 2500797 5
  100%
  100%
  0%
2500798 19
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500798 17 0% 0% 29% 59% 6% 6%
2021 2500797 5 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500798 17 0% 6% 65% 24% 0% 6%
2020 2500797 5 0% 0% 60% 40% 0% 0%
2500798 19 5% 5% 47% 42% 0% 0%